30 resultaten
 • Regeling Samen Cultuurmaken 2022-2024 gepubliceerd

  Onlangs is de Regeling Samen Cultuurmaken 2022–2024 gepubliceerd. Deze regeling biedt subsidiekansen voor scholen die naschoolse activiteiten ontplooien. Cultuurparticipatie kan diversiteit en een inclusieve samenleving bevorderen. De subsidieregeling is bedoeld om cultuur voor iedereen toegankelijk te maken en drempels weg te nemen. Dat gebeurt door nauwere samenwerking en ontmoeting te stimuleren tussen makers, initiatiefnemers en deelnemers in het cultureel en het sociaal...

 • Stimuleren van vernieuwend cultuureducatief aanbod: Regeling Cultuureducatie

  Het bestuur van stichting Fonds voor Cultuurparticipatie heeft op 24 augustus 2021 de Regeling Cultuureducatie gepubliceerd. Doel van het Fonds is om het ontwikkelen en uitvoeren van eigentijds en vernieuwend cultuureducatief aanbod te stimuleren dat aansluit op de vraag van kinderen en jongeren. Als de aanvraag voldoet aan de formele indieningsvereisten, neemt het Fonds een beslissing over de aanvraag. Over aanvragen boven de € 25.000,– geeft een externe adviescommissie vooraf...

 • Subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024

  Eind mei ging de meerjarige subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 open voor aanvragers uit po, vo en so. Deze periode is er extra ruimte voor kansengelijkheid, de vernieuwing van het curriculum, aansluiting binnen- en buitenschools aanbod en zijn er meer mogelijkheden voor het voortgezet onderwijs en het mbo.  In deze derde editie van Cultuureducatie met Kwaliteit werken penvoerders, overheden, scholen en het culturele veld samen aan goede cultuureducatie voor elk...

 • 40 procent scholen heeft geen vakleerkracht cultuureducatie

  Veertig procent van de scholen in het primair onderwijs heeft geen vakleerkracht voor cultuureducatie. De belangrijkste reden hiervoor is gebrek aan middelen. Het grootste deel van de scholen heeft in 2019 wel een visie op cultuureducatie of is bezig deze visie op te stellen. Dat blijkt uit de Monitor Cultuureducatie primair onderwijs 2018-2019. Drie van de tien scholen heeft wel een externe vakleerkracht ingehuurd. In 2018 en 2019 zijn er ook significant meer vakleerkrachten aangesteld of...

 • ‘Film in de klas’ wil leerlingen in aanraking brengen met invloedrijke beeldcultuur

  Kinderen krijgen dagelijks een stortvloed aan beelden te verduren. Het is dus van belang dat zij bewust en kritisch leren kijken. Daarom slaan het Nederlandse Film Festival (NFF), Schooltv en NPO Start de handen ineen om alle schoolgaande kinderen en scholieren met Nederlandse film in aanraking te brengen en beeldtaal te leren begrijpen. Het startschot wordt gegeven op 1 oktober, tijdens het NFF. Onder de noemen Film in de klas komt er op schooltv.nl een collectie Nederlandse films beschikbaar...

 • Minister kiest voor cultuuronderwijs

  In de nieuwe cultuurperiode wordt het programma Cultuureducatie met kwaliteit breder van opzet. Er komt geld bij: de deelnemende gemeenten zullen in de periode 2012-2024 allemaal hetzelfde bedrag per leerling ontvangen. Er is meer ruimte voor lokale wensen en de Cultuurkaart wordt vanaf 2021 ook beschikbaar voor het voortgezet speciaal onderwijs. In de publicatie Uitgangspunten Cultuurbeleid 2021-2024, die minister Van Engelshoven 11 juni naar de Tweede Kamer stuurde, schrijft zij dat...

 • Uiterlijk 1 november aanvragen subsidie cultuureducatie

  Scholen in het vmbo, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs kunnen tot en met 1 november subsidie aanvragen voor projecten die helpen de cultuureducatie te versterken en verankeren. Per project is tussen de 10.000 en 50.000 euro beschikbaar. De school draagt minimaal hetzelfde bedrag bij. Het Fonds voor Cultuurparticipatie, die het geld beschikbaar stelt, wil hiermee de cultuureducatie op deze scholen stimuleren. Het is de bedoeling dat scholen, samen met culturele instellingen,...

 • Nog subsidie beschikbaar voor post-hbo opleiding Cultuurbegeleider

  Er zijn nog circa 275 plaatsen beschikbaar voor cultuurcoördinatoren die de verdiepende post-hbo opleiding tot Cultuurbegeleider willen volgen. De subsidie dekt (vrijwel) de volledige kosten van de opleiding die na de zomer op diverse plaatsen start. De post-hbo Cultuurbegeleider is een opleiding voor cultuurcoördinatoren van scholen die cultuureducatie een meer structurele plaats in hun basisschool willen geven. In de opleiding is er onder meer aandacht voor vakintegratie, doorlopende...

 • Kabinet investeert in muziekonderwijs en museumbezoek scholen

  Het Fonds voor Cultuurparticipatie maakt bekend dat het budget van de derde ronde van de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs met 5 miljoen euro is verhoogd, naar 10 miljoen euro in totaal. Dit staat in de brief ‘Cultuur in een open samenleving’ die minister Ingrid van Engelshoven van OCW op 9 maart publiceerde. Door dit besluit is er ruimte voor meer scholen om subsidie te ontvangen. Met de verdubbeling van het budget van deze ronde kan het Fonds in totaal ongeveer 600 scholen...

 • Subsidies voor muziekonderwijs en versterking cultuureducatie

  Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft onlangs de subsidiemogelijkheden voor 2018 bekendgemaakt. Op het gebied van cultuureducatie vergroot het Fonds de investeringen in cultuuronderwijs in het vmbo. Basisscholen en pabo’s die werk willen maken van hun muziekonderwijs kunnen ook in 2018 een subsidieaanvraag doen. Ook zijn er nieuwe mogelijkheden voor projecten op gebied van mediakunst- en erfgoededucatie. Omdat de vraag naar financieringsmogelijkheden voor cultuuronderwijs in het vmbo, vso...

 • Cultuuronderwijs en Passend onderwijs

  Schoolleiders uit de beleidscommissie Onderwijs van de AVS kwamen 1 december bij elkaar om te spreken over de verankering van cultuuronderwijs op basisscholen en over de voortgang van Passend onderwijs. Wat kan de schoolleider betekenen bij het verankeren van cultuur in het onderwijs? Is het werken met subsidies voldoende om cultuur te verankeren in scholen? Scholen geven op allerlei manieren vorm en inhoud aan de stimuleringsregeling cultuur. De opdracht is om de cultuursector te verbinden...

 • Leerlingen met vertrouwen de agora laten oversteken

  Alle 25 basisscholen, 700 medewerkers en 7000 leerlingen van Stichting Agora doen eraan mee: het project Opera aan de Zaan. Grotendeels zonder subsidie, maar met inzet van De Nationale Opera. Een schooljaar vol zanglessen, rondleidingen en voorstellingen.   “Hé, dat nepbloed is van hetzelfde spul als de antislipzool onder mijn sokken!” De leerlingen van groep 7 en 8 van cbs de Korenaar uit Oostzaan kijken hun ogen uit tijdens hun rondleiding in het theater Nationale Opera & Ballet (het...