81 resultaten
 • Aanvragen ondersteuningsaanbod Gezonde School uiterlijk 19 april

  Wil je aan de slag met een gezonde leefstijl op school? En is hierbij extra ondersteuning en advies op maat welkom? Vraag dan het ondersteuningsaanbod Gezonde School aan. Dit kan tot en met 19 april. Via Gezonde School kan elke, po-, vo-, so- of mbo-schoollocatie structureel en planmatig werken aan een gezonde leefstijl voor leerlingen en studenten. Aan de hand van een concreet stappenplan besteedt de school dan aandacht aan een zelfgekozen gezondheidsthema. ‘Voeding’, ‘bewegen en...

 • Gezonde School, de podcast: hoe kunnen scholen bijdragen aan de gezondheid van leerlingen?

  Hoe kunnen scholen bijdragen aan de fysieke en psychische gezondheid van hun leerlingen? In Gezonde School, de podcast gaat journalist en podcastmaker Maarten Dallinga in opdracht van Gezonde School op onderzoek. Hij bezoekt scholen door heel Nederland en spreekt met inspirerende experts. De eerste aflevering is dinsdag 11 januari verschenen. Van schermgebruik tot seksualiteit en van middelengebruik tot voeding: scholen spelen een sleutelrol waar het gaat om het bevorderen van een gezonde...

 • Drie stimuleringsregelingen Gezonde leefstijl op school

  Tot en met 19 april kunnen scholen een aanvraag indienen voor ondersteuning op het gebied van een gezonde leefstijl. Daarvoor biedt de Gezonde School drie stimuleringsregelingen aan. Gezonde school 2022-2023 Gezonde leerlingen presteren vaak beter op school. Het ondersteuningsaanbod van de Gezonde School kan helpen een gezonde leefstijl in de DNA van de school te krijgen.  Het ondersteuningsaanbod Gezonde School is voor alle scholen (locaties) in het primair, voortgezet,...

 • Gezonde School-impuls: ondersteuning bij stimuleren gezonde leefstijl in coronatijd

  Tussen 7 en 18 juni kunnen alle scholen in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo middelbaar beroepsonderwijs een aanvraag indienen voor de Gezonde School-impuls 2021 via Mijngezondeschool.nl. Mogelijk stopt de inschrijving eerder als de belangstelling groter is dan het aantal plekken. Dus meld je snel aan. Deze tijdelijke regeling geeft scholen de mogelijkheid om te werken aan een gezonde leefstijl tijdens de coronapandemie. Per schoollocatie...

 • Scholen steeds gezonder ondanks coronasluiting

  Dag van de Gezonde Schoolkantine Op 15 april is de ‘Dag van de Gezonde Schoolkantine’ van het Voedingscentrum. Een dag waarop schoolkantines die werken aan een gezondere kantine in het zonnetje worden gezet. Ondanks het sluiten van de scholen en de schoolkantines, ziet het Voedingscentrum dat scholen zich hard maken voor een gezondere eetomgeving voor jongeren. Zo werden er tot nu toe al honderd Schoolkantine Schalen uitgereikt in schooljaar 2020-2021. In totaal heeft 42 procent van de...

 • Demissionair kabinet neemt geen besluit over gezondere school

  Het huidige demissionaire kabinet neemt geen besluit meer over het gezonder maken van de scholen. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS mede namens onderwijsminister Slob in een brief aan de Tweede kamer. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de zeer hoge kosten en de extra druk die erdoor op het onderwijs komt te liggen. De brief gaat ook in op de RIVM-verkenning ‘Gezonder op de basisschool: schoollunches en meer bewegen’ van november 2020. In dat rapport is...

 • Ruim dertig organisaties ondertekenen Akkoord Gezonde Voeding op Scholen

  Op 19 november zetten maar liefst 35 organisaties waaronder cateraars, groothandels, automatenleveranciers, producenten en leveranciers van watertappunten hun handtekening voor een gezonder voedingsaanbod op scholen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen 2021-2025 is een initiatief van JOGG in samenwerking met het Voedingscentrum. De schoolomgeving heeft grote invloed op het leven van jongeren. Een gezond voedingsaanbod op scholen...

 • Gezonde schoollunch en meer bewegen effectief tegen overgewicht

  Met de invoering van een schoollunch in combinatie met meer bewegen op school kan het percentage kinderen van 4 tot 18 jaar met overgewicht dalen van 13,5 naar 10,2 procent in 2040, en kinderen met obesitas van 2,8 naar 2,3 procent in 2040. Hiermee kunnen de ambities van het Nationaal Preventieakkoord voor kinderen met overgewicht en obesitas in 2040 voor een groot deel worden gehaald. Dit meldt het RIVM, een van de organisaties is die het onderzoek ‘Gezonder op de basisschool: schoollunches...

 • Gezonde school nu ook voor speciaal onderwijs

  Al jarenlang richt de Gezonde School zich op het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Scholen, Gezonde School-adviseurs en specialisten in het speciaal onderwijs hadden behoefte aan informatie op maat. Daarom heeft Gezonde School haar aanbod uitgebreid naar het speciaal onderwijs. Een gezonde leefstijl voor alle leerlingen in het speciaal onderwijs. Met de gezonde School-aanpak werk je doelgericht aan gezondheidsthema’s, met bijbehorende activiteiten. Met...

 • Tweede ronde Subsidieregeling watertappunten gestart

  Om het drinken van kraanwater op meer scholen te stimuleren is de Subsidieregeling watertappunten in het leven geroepen. Honderden scholen in primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs kunnen een financiële tegemoetkoming krijgen voor een watertappunt op school. Aanmelden kan tot en met 14 oktober. De tweede ronde van de Subsidieregeling watertappunten 2020-2021 is uitgebreid met binnenwatertappunten. Hierbij is een derde partner betrokken: De Gezonde Schoolkantine. Een...

 • Limburgse proef met gezonde schoollunch succesvol

  Als scholen meer aandacht besteden aan goede voeding en beweging, worden kinderen gezonder en minder dik, blijkt uit een Limburgse proef op vier basisscholen. De provincie Limburg initieerde De Gezonde Basisschool van de Toekomst omdat er in de regio rond Heerlen veel vaker gezondheidsklachten als obesitas, hart- en vaatziekten en longaandoeningen voorkomen. Doel was kinderen van jongs af aan gezondere patronen aan te leren. Universiteit Maastricht voerde het begeleidende onderzoek uit....

 • Hulp bij rookvrij maken schoolplein

  Vanaf 1 augustus 2020 moeten alle onderwijsterreinen in Nederland rookvrij zijn. Veel scholen is het al gelukt om hun eigen terrein rookvrij te maken. Om de rest te helpen op weg naar een rookvrij schoolplein, biedt het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) extra ondersteuning. Hiervoor introduceert VWS ‘De Edsons’: een team dat scholen bijstaat. Van een factsheet over hoe je rookvrij wordt, inspirerende voorbeelden van andere scholen tot een driedelige animatieserie....