Lees ook

  • AVS tevreden over controversieel verklaarde onderwerpen

    In de extra procedurevergadering van de vaste commissie voor OCW is besloten om drie onderwerpen controversieel te verklaren. Deze onderwerpen hebben geen betrekking op het primair onderwijs. AVS is tevreden met deze uitkomst. Onderwerpen die controversieel verklaard zijn, worden tot het aantreden van een nieuw kabinet niet in de Kamer behandeld. Eerder besliste de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid al dat het kinderopvangdossier niet controversieel wordt verklaard. De...

  • Regels op een rij

    AVS zet aan het begin van het nieuwe schooljaar voor jou een aantal zaken op een rij die anders zijn dan voorheen… Soms gaat het om kleine wijzigingen, en soms zijn de veranderingen groot. ...

  • Meer mogelijkheden tot ingrijpen bij ernstige misstanden

    Op 1 augustus 2023 gaat de Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium in. De wet biedt meer mogelijkheden om in te grijpen bij ernstige misstanden op scholen. De definitie van wanbeheer is uitgebreid en de wet maakt het mogelijk om een ‘spoedaanwijzing’ te geven. Burgerschap en veiligheid In het primair en voortgezet onderwijs is door de wet per 1 augustus 2023 sprake van wanbeheer als het bestuur handelt in strijd met de zorgplicht voor de veiligheid of handelt in strijd met de...