Onderwijsgevenden in het primair en voortgezet onderwijs krijgen vanaf medio volgende week voorrang bij het testen op corona, dat maakte minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zojuist bekend. Het betreft een tijdelijke maatregel, tot de testcapaciteit op orde is. De minister geeft hiermee gehoor aan de oproep van de AVS, PO-Raad en VO-raad om onderwijsgevend personeel voorrang te verlenen.  

Onderwijsgevenden in het basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs krijgen voorrang op het testen op het coronavirus bij de GGD-teststraten. Om de druk op de testcapaciteit beheersbaar te houden, is voorrang alleen aan de orde voor onderwijsgevenden die nodig zijn om te voorkomen dat  er lesuitval is of er een groep de volgende dag of dagen naar huis gestuurd moet worden. Op korte termijn wordt de procedure voor het versneld testen nader ingevuld en bekend gemaakt. De AVS zal nauw betrokken zijn bij de uitwerking.

De AVS pleitte er deze maand samen met andere onderwijsorganisaties voor dat het onderwijspersoneel voorrang zou krijgen bij het testen op corona. Petra van Haren, voorzitter van de Algemene Vereniging Schoolleiders: ,,Fijn dat dit nu geregeld wordt. Het was hard nodig. Voor onze schooldirecteuren die verantwoordelijk zijn voor de bezetting was het aantal thuiszittende teamleden die moesten wachten op testen en de uitslag een groot probleem. Er is al een structureel personeelstekort, daarbovenop komen leerkrachten die afwezig zijn door milde klachten en het wachten op de test of omdat ze in de risicogroep vallen. Daarnaast zijn er ook nog de gewone ziektegevallen. Als personeel onnodig thuiszit in afwachting van een test of testuitslag – die in de meeste gevallen negatief is – dan ontkom je er bijna niet aan om klassen naar huis te sturen. We willen juist zoveel mogelijk leerlingen op school ontvangen. Dat blijft een uitdaging, maar als leraren in plaats van meerdere dagen nog 1 dag hoeven te wachten, dan scheelt dat in ieder geval veel.”

De onderwijsorganisaties hopen natuurlijk dat binnenkort iedereen in Nederland snel getest kan worden. Dit is zeker ook van belang voor de kinderopvang en het mbo, maar ook voor mensen die in andere sectoren werken. De organisaties begrijpen echter dat dit nog tijd kost en dat het kabinet in deze schaarste moeilijke keuzes moet maken welke vitale beroepen met voorrang kunnen worden getest. Daarbij is niet alleen gekeken naar de maatschappelijke impact van grote groepen kinderen die meerdere dagen thuis zitten, maar bijvoorbeeld ook naar het aspect van de leerplicht. Iedereen mag er vanuit gaan dat de mensen in het primair en voortgezet onderwijs zorgvuldig omgaan met de voorrang. Het doel is echt dat de leerplichtige leerlingen zoveel mogelijk naar school kunnen en de ouders hun werk kunnen doen. De PO-Raad, VO-raad en AVS zullen gezamenlijk het maximale doen om de uitvoering van deze procedure te faciliteren en te ondersteunen. 

Lees ook:
AVS: ‘Geef onderwijs voorrang bij testuitslag’
Straks voorrang voor leraren bij teststraten

Gerelateerd nieuws

  • Weer geen structurele investeringen in onderwijs op Prinsjesdag

  • Coherente aanpak essentieel kenmerk Excellente school

  • Zorgarrangeurs ondersteunen scholen

  • Grote meerderheid basisscholen geeft les over relaties en seksualiteit