Het kabinet trekt 210 miljoen euro uit waarmee basisscholen, middelbare scholen en mbo-instellingen extra hulp kunnen inschakelen in deze coronatijd. Met dit geld kunnen scholen extra bevoegd personeel inzetten, ondersteuners laten meehelpen en meer gastlessen mogelijk maken, bijvoorbeeld op het gebied van sport, techniek en cultuur. AVS-voorzitter Petra van Haren: “Het is goed dat het kabinet extra geld hiervoor uittrekt. We hebben ons hier ook hard voor gemaakt. De peilingen die we bij leden hebben uitgezet zijn altijd een welkome bron van informatie die we gebruiken richting politiek en media.”

Uit eerdere AVS-peilingen is al gebleken dat basisscholen hun uiterste best doen gewoon les te blijven geven, maar dat zij kampen met problemen als lesuitval en leerlingen die achterstanden hebben opgelopen. Relatief het meest maken schoolleiders zich zorgen over voldoende personeel, in totaal 83 procent, bleek al uit een AVS-peiling van eind augustus. Uit een peiling van de AVS begin oktober bleek dat minstens14 procent een achterstand heeft opgelopen. Dat is waarschijnlijk hoger, omdat toen nog niet alle scholen zicht hadden op het niveau van de leerlingen op dat moment.

Minister Slob van Onderwijs geeft een toelichting op het extra geld dat is uitgetrokken voor scholen:“Het is goed dat de scholen zoveel mogelijk openblijven, dat is belangrijk voor de ontwikkeling van leerlingen. Vanwege corona is de druk op met name leraren en schoolleiders extra groot, bijvoorbeeld als hun collega’s in quarantaine moeten. Met dit geld willen we proberen verlichting te bieden in de klas.’’ Met het geld is het ook mogelijk om extra personeel in te zetten en de werkdruk te verlichten.

Lesuitval

Scholen en mbo-instellingen moeten vaker fysiek en afstandsonderwijs combineren, wat veel vergt van de organisatie. Ook moeten leraren vaker thuisblijven vanwege klachten of ziekte. Dat kan leiden tot meer lesuitval of zelfs het naar huis sturen van klassen of het sluiten van een instelling. Vooral voor kwetsbare leerlingen kan dat negatief uitpakken.

Ondersteuning

Met 210 miljoen euro extra krijgen scholen en mbo-instellingen een tegemoetkoming in de kosten die zij moeten maken voor vervanging van bijvoorbeeld docenten. Vervanging is niet altijd makkelijk te vinden, vanwege het personeelstekort. Veel scholen maken gebruik van regionale vervangingspools, maar ook die kunnen soms niet meer leveren.  Met meer ondersteunend personeel in de school kan de druk op schoolleiders en leraren verlicht worden. Zij kunnen bijvoorbeeld helpen bij het handhaven van de coronaregels op het gebied van schoonmaak of toezicht.

Bijlessen

De middelen komen per januari 2021 beschikbaar, schoolbesturen worden zo snel mogelijk over de spelregels geïnformeerd. Dit is een uitwerking van de zogenoemde coronabanen, die de minister van Sociale Zaken onlangs aankondigde. De coronabanen hebben als voornaamste doel om op korte termijn verlichting te bieden aan de cruciale sectoren die overbelast zijn. Het gaat hierbij om de sectoren zorg, onderwijs, toezicht- en handhaving en de kinderopvang. Eerder trok het kabinet al 282 miljoen euro uit om leerachterstanden in te lopen, bijvoorbeeld door extra bijlessen en zomerscholen. Van die regeling is goed gebruikgemaakt door scholen. 

Beschikbare ondersteuning

Minister Slob informeert alle schoolbesturen en schoolleiders in de week van 16 november over de praktische hulp en ondersteuning die voor hen beschikbaar is. Daarbij gaat het om:

  • de financiële ondersteuningsmogelijkheden voor personele inzet;
  • de beschikbaarheid van extra devices indien deze noodzakelijk zijn;
  • de handreikingen, webinars en adviesmogelijkheden die nog steeds worden geboden op lesopafstand.nl; het initiatief van de raden, Kennisnet en vele anderen, dat het startpunt blijft voor alle informatie over onderwijs in coronatijd.

Links

Gerelateerd nieuws