Handelingskader kindermishandeling en huiselijk geweld voor het onderwijs

Praktische ondersteuning bij uitwerking meldcode

Scholen spelen een belangrijke signaleringsrol bij kindermishandeling. De onderwijspartijen van de Beweging tegen Kindermishandeling (BtK), waaronder de AVS, ontwikkelden daarom een Handelingskader kindermishandeling en huiselijk geweld voor het onderwijs. Met onder andere aandacht voor de rol van de schoolleider.

In Nederland worden naar schatting 119.000 kinderen geconfronteerd met kindermishandeling of huiselijk geweld. Gemiddeld wordt één kind per schoolklas mishandeld. Sinds januari 2019 is het verplicht om onder andere in het onderwijs en de kinderopvang  te werken met de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. De onderwijspartners in de BtK (PO-Raad, VO-raad en AVS) begrijpen van schoolbestuurders, schoolleiders, ib’ers en ander onderwijspersoneel dat de Meldcode op veel scholen nog niet verweven is in de dagelijkse praktijk. Zo komt het bijvoorbeeld regelmatig voor dat onderwijspersoneel handelingsverlegenheid ervaart in het doorlopen van de stappen van de Meldcode. Ook is het opleiden van een aandachtsfunctionaris nog onvoldoende ingebed in het beleid.

Richtlijnen en afspraken

Het nieuw ontwikkelde Handelingskader kindermishandeling en huiselijk geweld voor het onderwijs wil scholen ondersteunen bij de uitwerking van de Meldcode in de praktijk. Het bevat daarom een aantal richtlijnen en afspraken waar een school minimaal aan zou moeten voldoen. Er wordt helder beschreven wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van een schoolbestuurder, schoolleider, ander onderwijspersoneel en aandachtsfunctionaris binnen de school als het gaat om vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook wordt de ketensamenwerking rondom kindermishandeling en huiselijk geweld in beeld gebracht.

Eerder dit jaar ontwikkelde de BtK al een Meldcode App, waarmee onderwijspersoneel handvatten krijgt rond het signaleren en handelen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling.