Waarderingssystematiek voor herregistratie gewijzigd

Het ict-systeem van het Schoolleidersregister PO is vernieuwd. De herregistratie is flexibeler geworden en biedt schoolleiders meer (keuze)mogelijkheden. Schoolleiders kiezen vanaf nu geen drie professionaliseringsthema’s meer, maar kiezen de professionaliseringsactiviteiten die aansluiten bij hun behoefte.

In het register is een catalogus opgenomen waarin alle professionaliseringsactiviteiten staan waar al herregistratiewaarde aan is toegekend. Ook de bureaus waar schoolleiders terecht kunnen voor het achteraf toekennen van herregistratiewaarde staan in de catalogus. Schoolleiders kunnen herregistreren als ze 100 punten hebben verzameld. Aan professionaliseringsactiviteiten kunnen tussen de 10 en 100 punten toegekend worden afhankelijk van de kwaliteit, het niveau, de inhoud en de tijd die met een activiteit gemoeid is.

Tot voorheen konden schoolleiders zich laten herregistreren door het behalen van professionaliseringsthema’s. Dit is veranderd. Voor herregistratie heb je 100 punten nodig. Er is geen verplicht keuzepad via professionaliseringsthema’s meer. Ook de leergangen van de AVS Academie hebben een herregistratiewaarde uitgedrukt in een percentage. 35 % herregistratiewaarde is bijvoorbeeld gelijk aan 35 punten. Zo kunnen schoolleiders zelf een keuze maken in ons aanbod om aan hun herregistratieplicht te voldoen.

De herregistratiewaarden worden binnenkort toegevoegd op www.avs.nl/academieMeer informatie: www.schoolleidersregisterpo.nl