Leergang Pedagogisch Leiderschap

Jouw route naar inspirerend en vernieuwend educatief leiderschap.

 • Verkrijg inzichten en handvatten om het pedagogische huis van jouw school te versterken!  
 • Verbeter de teamdynamiek door inzicht in communicatiepatronen en interacties die zorgen voor effectieve communicatie. 
 • Focus op het systemisch begrijpen en aanpakken van onderwijsdynamieken

Een pedagogisch leider maakt het verschil! Zo’n leider beweegt zich aan de grenzen van de mogelijkheden van zijn leraren, zoals leraren zich aan de grenzen van de mogelijkheden van hun leerlingen begeven. Het vraagt bewustwording om de gelaagdheid van complexe organisaties en menselijk gedrag te doorgronden. Zowel het gedrag van de professionals, als van de leerlingen en hun ouders.

Een schoolleider heeft een andere verantwoordelijkheid dan leraren, maar dezelfde opdracht: ervoor zorgen dat íedere leerling zich gezien, gekend, gehoord en begrepen voelt én zich binnen zijn mogelijkheden optimaal ontwikkelt.

Wij weten dat elke leider dit in zijn en haar hart nastreeft. En we weten ook dat niet elke leider dat even makkelijk vindt. Het ene jaar loopt het als vanzelf en het ander jaar minder. Of bij dat ene (sub)team wel en bij die andere groep minder. In dit traject krijg je inzichten en handvatten om het pedagogisch huis van jouw school (nog) steviger neer te zetten!

Aankomende opleidingsdata

  Meer informatie

  Voor wie is deze leergang?

  Deze leergang sluit aan bij jou als je schoolleider, teamleider of (intern)begeleider PO, VO, MBO en HBO bent. 

  Je komt binnen met de vraag hoe je jouw pedagogische visie kunt vertalen naar tastbare acties die de kwaliteit van het onderwijs op jouw school verhogen. Je wilt weten hoe je een cultuur van samenwerking en innovatie kunt creëren, waarin elke leerling wordt gestimuleerd om zijn volledige potentieel te bereiken. Daarnaast zoek je naar strategieën om effectief om te gaan met uitdagende situaties en met veranderingen in het onderwijslandschap. 

  Programma

  Bijeenkomst 1: Ik, de leider

  • De logische niveaus van denken, leren veranderen (Dilts&Bateson)
  • Secure based leadership, hechtingscirkel en het script van de school
  • Pedagogisch Huis als werkmodel en de pedagogische opdracht
  • De leider die je wilt zijn (script en biografie); de 7 kwaliteiten van leiderschap

  Bijeenkomst 2: Ik in het contact

  • Contact en contract
  • Contactcirkel 
  • TA egotoestanden, projecties en overdracht

  Bijeenkomst 3: Ik en mijn team

  • Co-creatief leiding geven
  • De 7 pijlers voor succesvolle teams (hechting in organisaties)
  • Strooks, drivers en injuncties

  Bijeenkomst 4: Ik en het systeem

  • Systemisch kijken en interveniëren
  • Rollen in organisaties
  • Script van de organisatie (systemisch werken)

  Bijeenkomst 5: Mijn moreel kompas

  • Integriteit en ethiek
  • Professionele Intimiteit
  • Ervaringsreconstructie en Theorie U

  Bijeenkomst 6: Presentaties

  • Presenteren van je ontwikkeling
  • Feedbackcirkel
  • Certificeren

  Wij werken met een ontwikkelcontract en leerteams/intervisiegroepen, die tussentijds bijeenkomen om de aangeboden theorie en opdrachten met elkaar te delen en te oefenen. We sluiten af met presentaties. Opdrachten worden door de docenten van feedback voorzien per mail.

  Wat leer je?

  Leerdoelen Schoolleidersregister PO

  • Aandacht voor professionele ontwikkeling van leerkrachten
  • Leidinggeven aan leren
  • Onderzoeksmatig werken
  • Persoonlijk leiderschap

  Herregistratiewaarde: 70 punten

  Wat leer je?

  • om je persoonlijke drijfveren in te zetten om vanuit de gezamenlijke bedoeling de pedagogische opdracht vorm te geven;
  • om te herkennen hoe je eigen biografie en die van de organisatie van invloed zijn op de (uitvoering van) pedagogische opdracht;
  • om vanuit je kennis van hechting in organisaties een veilige basis te creëren voor alle betrokken, zodat iedereen zich kan ontwikkelen en niemand wordt buitengesloten;
  • om jouw persoonlijke leiderschapskwaliteiten te integreren;
  • om te werken met de pedagogische ‘wetten’ in de schoolse context, zodat je optimaal ruimte biedt aan de psychologische basisbehoeften;
  • om je kennis over de ontwikkelfasen van individuele mensen en groepen gericht in te zetten voor de analyse van processen en daarbij gepaste interventies in te zetten;
  • om je vaardigheden in te zetten om ontwikkelingsgericht te begeleiden, waarbij je de diversiteit in het team weet te benutten;
  • om systemisch te kijken en interveniëren;
  • om een aantal basisconcepten uit de Transactionele Analyse in te zetten.

  Praktische informatie (prijs, data, locatie etc.)

  Prijs:

  • € 3.295 (leden)
  • € 3.695 (niet-leden)

  Aantal dagen

  • Deze leergang bestaat uit 6 eendaagsen

  Data

  • Startdatum: 5 november 2024
   5 november, 17 december 2024, 21 januari, 10 maart, 8 april en 13 mei 2025

  Locatie

  • De leergang vindt plaats in Fletcher Hotel-Restaurant Amersfoort, Stichtse Rotonde, Amersfoort, Nederland

  Meer informatie over de academie en inschrijving vind je bij onze veel gestelde vragen (opent in een nieuw venster)

  AVS behoudt het recht om tussentijdse prijsverhogingen door te voeren.