Leermiddelen: het móét goed en voordelig

“Uitgeverijen bieden werkboeken niet meer los aan, maar alleen als pakket. Dit zorgt voor een extreme stijging van de kosten.” Het is één van de kritiekpunten die naar voren komt uit een peiling die gehouden is onder ruim 2500 schoolleiders, leraren, schoolbestuurders en andere onderwijsprofessionals. Deze en andere uitkomsten maken deel uit van het manifest Meer grip op kwaliteit, waarmee het onderwijsveld – voor het eerst in lange tijd – gezamenlijk een vuist maakt vóór toegankelijke en kwalitatief goede leermiddelen.

Goede, toegankelijke en passende leermiddelen zijn essentieel om kwaliteit van onderwijs te kunnen maken. En juist daar zit een pijnpunt. Onderwijsprofessionals hebben onvoldoende grip op de kwaliteit van leermiddelen, er is té weinig keuzevrijheid en de kosten zijn té hoog. Dit moet anders. Het moet beter.

Daarom trekt AVS met andere partijen uit het onderwijsveld op (Platforms VMBO (SPV), Sectorraad Praktijkonderwijs, Sectorraad GO, Platform TL, VO-raad en PO-Raad en de lerarenbonden) om de politiek en commerciële marktpartijen wakker te schudden. Het manifest Meer grip op kwaliteit dat deze week aan de Tweede Kamer is aangeboden, is een oproep aan uitgeverijen en andere producenten van leermiddelen om samen met het onderwijs te werken aan kwalitatief goede, betaalbare leermiddelen. Belangrijk punt uit het manifest is dat onderwijsprofessionals (of vertegenwoordigers van) zélf willen gaan vaststellen aan welke kwaliteitscriteria leermiddelen moeten voldoen. Nieuw boeken of digitale lesmaterialen mogen pas de markt op als die eisen allemaal afgevinkt kunnen worden.

Nieuw curriculum

Het manifest Meer grip op kwaliteit verschijnt op een cruciaal moment. Aan de vooravond van de invoering van de nieuwe, geactualiseerde kerndoelen gaan veel lesmethodes op de schop. Als uitgeverijen de inzichten, kennis en ervaring van de onderwijsprofessionals beter gebruiken om nieuwe leermiddelen te ontwikkelen, meer luisteren naar de wensen vanuit de sector en de kosten beheersbaar houden, dan kan dat bijdragen aan het versterken van de onderwijskwaliteit. Van zo’n goede samenwerking tussen het onderwijs en de makers van leermiddelen plukken de leerlingen de vruchten.

Stijgende kosten

Een belangrijke opgave van schoolleiders en hun teams is om niet alleen kwalitatief goed onderwijs te maken, maar ook om naar school gaan betaalbaar en toegankelijk te houden. Op dat vlak begint het wringen. “De keuze voor uitsluitend een boek wordt niet meer geboden. Je wordt verplicht om ook een digitale licentie aan te schaffen”, verwoordt een schoolleider anoniem in de peiling. Ruim 88 procent van de schoolleiders maakt zich (veel) zorgen over zo’n verplichte afname van verschillende leermiddelen, die niet afzonderlijk ingekocht kunnen worden. Gepleit wordt voor meer flexibiliteit. Daarnaast leveren de stijgende kosten van lesmaterialen 85 procent van de schoolleiders kopzorgen.

Belangrijk detail is dat deze peiling is uitgezet vóór de bekendmaking van de btw-verhoging op de leermiddelen. Dus waarschijnlijk zijn de zorgen over het betaalbaar houden van goed onderwijsmateriaal alleen maar toegenomen. Dat maakt de urgentie van het manifest Meer grip op kwaliteit alleen maar groter.

Manifest: ‘Meer grip op kwaliteit leermiddelen’
Klik om te downloaden

Je kunt het manifest Meer grip op kwaliteit, met daarin de belangrijkste uitkomsten uit de peiling, hiernaast downloaden.