Berichten

Nationaal Programma voor onderwijs tijdens en na coronacrisis

Genomineerden Leraar van het Jaar 2021 bekend

Wetenschappelijke handreiking over risico’s en kansen afstandsonderwijs

Aanvragen subsidie extra hulp voor de klas tot en met 24 januari

Scholen moeten sluiten, maar niet voor iedereen

Impact coronamaatregelen op het onderwijs: hogere werkdruk, lager welzijn

Groep cursisten

Peiling: schoolleiders niet eenduidig over verlenging kerstvakantie

Aangepaste documenten en informatieverstrekking corona

Een beroepsstandaard voor alle toezichthouders in onderwijs en kinderopvang

Vanaf 1 januari: controle op naleving rookverbod op schoolterreinen

Zorgen over continuïteit onderwijs en leerachterstanden in periode tot herfstvakantie

Ruim dertig organisaties ondertekenen Akkoord Gezonde Voeding op Scholen