Berichten

Week van RESPECT: 8 t/m 14 november

Sinds 2006 organiseert de Respect Foundation de jaarlijkse nationale bewustwordingscampagne de ‘Week van Respect’. Deelnemende scholen kunnen rekenen op inspiratie, (les-)materialen en gastlessen. Scholen in po, vo en mbo kunnen meedoen om met elkaar te werken aan een respectvolle samenleving. De Week van Respect richt zich op jongeren; de generatie van de toekomst. Want wat zij jong leren, nemen zij de rest van hun leven mee. Respectvol samenleven begint daarom op school. Iedere dag...

27 september – 1 oktober: Week Tegen Pesten

Het motto van de Week Tegen Pesten is ‘Buitensluiten? Uitgesloten!’ De week vindt plaats van 27 september tot en met 1 oktober. Scholen kunnen meedoen aan activiteiten of gratis lesmateriaal op de site www.weektegenpesten.com vinden. In de Week Tegen Pesten staat het aanpakken van pesten en het werken aan een sociaal veilige school centraal. De week is bedoeld voor scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Link Website Week Tegen...

Subsidieregeling regionale aanpak personeelstekort onderwijs 2020 en 2021 gewijzigd

Aanvragen van 1 september tot en met 1 oktober De wijziging van de Subsidieregeling regionale aanpak personeelstekort onderwijs en 2021 voorziet in de mogelijkheid voor samenwerkende besturen en lerarenopleidingen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs om alsnog in aanmerking te komen voor een gesubsidieerde RAP-status voor het schooljaar 2021–2022. RAP staat hierbij voor de regionale aanpak personeelstekorten in het po, vo en mbo. Hiervoor wordt een aanvullende...

Eerder afgewezen aanvragen Lerarenbeurs toch toegewezen

In hun berichtgeving maken de demissionaire ministers Slob en Van Engelshoven op 21 juli 2021 bekend dat eerder afgewezen aanvragen voor de Lerarenbeurs alsnog zijn toegewezen. In de ’Regeling tot wijziging van de Subsidieregeling lerarenbeurs in verband met de toevoeging van een aanvullend subsidieplafond voor het studiejaar 2021–2022 voor leraren wiens aanvraag in 2021 eerder werd afgewezen’ maken zij dat bekend. Op 30 juni 2021 zijn de subsidies verstrekt op grond van de...

Beleidsregels onderzoekskaders 2021 vastgesteld

Op 28 juli 2021 hebben de demissionaire ministers Slob en Van Engelshoven de Beleidsregels onderzoekskaders 2021 gepubliceerd.De Beleidsregels onderzoekkaders 2021 zijn de opvolger van de Beleidsregels onderzoekkaders 2017. Laatstgenoemde regeling is ingetrokken. De veranderingen ten opzichte van 2017: de aanpassingen in de onderzoekskaders 2021 moeten helpen om het toezicht beter uit te voeren om zo de in 2017 ingezette richting verder te verstevigen. Het gaat hierbij om de...

Grote tevredenheid over Samen Opleiden en Professionaliseren

In het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs is er grote tevredenheid voor Samen Opleiden en Professionaliseren (SO&P). De meerwaarde voor het samen opleiden van leraren wordt gezien. Het versterkt de samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen, er is een gedeelde verantwoordelijkheid en betere afstemming tussen theorie en praktijk. Daarnaast leert men met en van elkaar over hoe studenten het beste kunnen worden opgeleid. Dat blijkt uit onderzoek dat is...

AVS is akkoord met nieuwe bestuursvorm ABP

De AVS is als deelnemer aan het Ambtenarencentrum (AC), de werknemersvertegenwoordiging bij ABP, akkoord gegaan met een statutenwijziging waardoor het pensioenfonds een nieuwe bestuursvorm krijgt. AVS-voorzitter Petra van Haren zegt hierover: “Wij hebben kritische feedback gegeven op de voorgenomen koers en de invulling daarvan. Uiteindelijk heeft het ABP-bestuur meerdere adviezen overgenomen.” Per 1 januari 2022 kent ABP een algemeen bestuur dat bestaat uit uitvoerend bestuurders,...

Scholen krijgen vragenlijst over Nationaal Programma Onderwijs

Scholen kunnen aan het begin van het schooljaar een korte vragenlijst over het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) in hun mailbox verwachten. Het ministerie van OCW monitort op landelijk niveau de uitvoering van het programma en de ontwikkeling van opgelopen leervertragingen. Een belangrijke bron bij het monitoren van de uitvoering van het NP Onderwijs zijn de waarnemingen en ervaringen van scholen zelf.  Vragen Nationaal Programma Onderwijs welke activiteiten en bronnen...

Procedure Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) in beeld gebracht

De procedure bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) is inzichtelijk gemaakt in beeld. Hiermee kunnen ouders, leerlingen én scholen nog beter geïnformeerd worden over de omgang met klachten. Het LKC heeft een aantal infographics over de klachtenprocedure laten ontwikkelen en gepubliceerd op de website onderwijsgeschillen.nl (de infographics staan ook als downloads onder dit bericht). De bij de LKC aangesloten scholen en belangenorganisaties in het onderwijs kunnen de...

Niet alle leerlingen ICT-vaardiger geworden in coronatijd

Scholen hebben ook in coronatijd gewerkt aan digitale geletterdheid en zich daar positief in ontwikkeld. Tegelijkertijd nam de ongelijkheid in digitale vaardigheden tussen leerlingen toe. Dat meldt Kennisnet op basis van het Praktijkonderzoek Digitale Geletterdheid. Een van de conclusies uit het onderzoek is dat leerlingen zich weliswaar digitaal hebben ontwikkeld, maar dat een deel van hen nog over onvoldoende ICT-basisvaardigheden beschikt. Het vinden en openen van bestanden, het opslaan...

Gezonde School-impuls: ondersteuning bij stimuleren gezonde leefstijl in coronatijd

Tussen 7 en 18 juni kunnen alle scholen in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo middelbaar beroepsonderwijs een aanvraag indienen voor de Gezonde School-impuls 2021 via Mijngezondeschool.nl. Mogelijk stopt de inschrijving eerder als de belangstelling groter is dan het aantal plekken. Dus meld je snel aan. Deze tijdelijke regeling geeft scholen de mogelijkheid om te werken aan een gezonde leefstijl tijdens de coronapandemie. Per schoollocatie...

Onderwijsraad: verbind Nationaal Programma Onderwijs aan structurele investeringen

Verbind het Nationaal Programma Onderwijs aan structurele investeringen in het onderwijs en leg dit vast in het regeerakkoord. Dat adviseert de Onderwijsraad aan de regering. Alleen zo wordt de forse incidentele investering in het corona-gerelateerde herstelprogramma dienstbaar aan duurzame verbetering en ontwikkeling van het onderwijs. De AVS heeft al eerder aangegeven dat zij het Nationaal Programma Onderwijs als de start van een langetermijnagenda ziet en heeft het nieuwe kabinet opgeroepen...