Berichten

Niet alle leerlingen ICT-vaardiger geworden in coronatijd

Gezonde School-impuls: ondersteuning bij stimuleren gezonde leefstijl in coronatijd

Onderwijsraad: verbind Nationaal Programma Onderwijs aan structurele investeringen

Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging vso en praktijkonderwijs

Extra aanvraagmogelijkheid Subsidieregeling extra hulp in de klas

Meer digitalisering kan werkdruk leraren verlagen

Schooldirecteuren trekken lessen uit één jaar corona

Bijna alle po- en vo-schoolterreinen rookvrij