Voorlopers onderwijsregio’s binnenkort van start

Maar liefst 29 samenwerkende schoolbesturen, lerarenopleidingen en onderwijsprofessionals, verdeeld over het land, hebben zich aangemeld als voorloper voor de ontwikkeling tot Onderwijsregio. Dit toont aan dat partijen in de regio de urgentie voelen om samen aan de slag te gaan. Voor de zomer wordt duidelijk welke regio’s zich allemaal voorloper mogen noemen.

In de Onderwijsregio’s nemen partijen gezamenlijke verantwoordelijkheid voor hun regionale onderwijsarbeidsmarkt. Door samen te werken in de regio bij het werven, matchen, opleiden, begeleiden en professionaliseren kunnen ze beter inspelen op de personeelstekorten.

De partners op landelijk niveau (AVS, PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, VH, UNL, AOb, CNV, FvOv, PVVVO, BVMBO) en OCW hebben samen de ingediende aanvragen beoordeeld. De aanvragen zijn vaak bovensectoraal, maarsoms ook specifiek voor po, vo of mbo. Niet alle aanvragen voldoen al (volledig) aan de gestelde eisen. Dat geldt met name voor de betrokkenheid van de beroepsgroep en ‘een lerende aanpak’. Voor sommige regio’s is daarom een voorlopige status toegekend, omdat deze schoolleiders en leraren niet vanaf het begin meedoen of geen volwaardige stem hebben.

Inmiddels is de landelijke Realisatie-eenheid (RE) gestart en plant zij de eerste kennismakingsgesprekken met de landelijke partners en met de regio’s. Voor de zomer maken zij bekend welke regio’s zich voorloper mogen noemen.

De RE gaat de komende weken in gesprek met de regio’s en landelijke partners om – zo mogelijk – tot een definitieve voorloperstatus te komen. Voor de langere termijn is het de bedoeling dat de ervaringen van de voorlopers in een lerende aanpak gebruikt worden voor de bredere totstandkoming van onderwijsregio’s.

Noord-Nederland

 • Noorderwijzer (Drenthe+) (vo/mbo)
 • Groningen, Friesland en Drenthe (po)
 • Groningen, Friesland en Drenthe (mbo)
 • Friesland, Noordoostpolder en Urk (vo/mbo)
   

Oost-Nederland

 • Twente, Achterhoek, Oost-Salland (vo/mbo)
 • Achterhoek west (vo/mbo)
 • Regio Zwolle en omgeving (po/vo/mbo)
   

Midden-Nederland

 • Midden-Nederland (vo/mbo)
 • RTC Transvita (po)
 • Utrecht Stad (po)
 • Almere (po/vo/mbo)
   

West-Nederland

 • Amsterdam (po/vo/mbo)
 • Groot-Amsterdam & Zuid-Kennemerland (vo/mbo)
 • Noord-Holland Noord (vo/mbo)
 • Onderwijsregio Gouda en Krimpenerwaard (po/vo)
 • RTC Cella Gouda / Alphen a/d Rijn e.o. (po)
 • Den Haag en omstreken (po/vo/mbo)
 • Zeeland (po/vo/mbo)
 • Rotterdam (po)
 • Rijnmond (vo/mbo)
 • Zuid-Hollandse eilanden (po)
 • Rotterdam (vo/mbo)
   

Zuid-Nederland

 • Brabant-Midden (po)
 • Brabant-Oost (vo/mbo)
 • Noord-Limburg (po)
   

Landelijk

 • Landelijk groen onderwijs (vo/mbo)
 • Landelijk, christelijk-reformatorisch onderwijs (po/vo/mbo)
 • Scope (christelijk po)
 • PLG+ (christelijk po)