Scholen kunnen aan het begin van het schooljaar een korte vragenlijst over het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) in hun mailbox verwachten. Het ministerie van OCW monitort op landelijk niveau de uitvoering van het programma en de ontwikkeling van opgelopen leervertragingen.

Een belangrijke bron bij het monitoren van de uitvoering van het NP Onderwijs zijn de waarnemingen en ervaringen van scholen zelf. 

Vragen Nationaal Programma Onderwijs

  • welke activiteiten en bronnen er benut zijn voor de schoolscan;
  • op welke vlakken de grootste vertragingen zijn ontstaan;
  • de betrokkenheid van het team en de MR bij het schoolprogramma;
  • de gekozen interventies uit de menukaart.

De vragenlijst wordt vlak voor of aan het begin van het schooljaar 2021-2022 naar alle scholen gestuurd. Omdat de ervaringen van de scholen bij de uitvoering van het Nationaal Programma van groot belang zijn, roept het ministerie alle scholen op om de vragenlijst in te vullen.

Gerelateerd nieuws