Onderzoek arbeidsmarkttoelage: positief en ongemak

Het Arbeidsmarktplatform PO presenteerde afgelopen week twee onderzoeken over de impact van de arbeidsmarkttoelage en drijfveren om in het onderwijs te werken. Hoewel onderwijspersoneel -waaronder schoolleiders – overwegend positief is over de toelage is men kritisch op de selectieve toekenning en effecten van deze financiële prikkel.

In februari 2021 werd het Nationaal Programma Onderwijs geïntroduceerd om de impact en achterstanden van de coronacrisis in het onderwijs aan te pakken. Naast initiatieven gericht op het welzijn en de prestaties van leerlingen, werden er maatregelen genomen om de arbeidsmarkt in het basisonderwijs te stabiliseren. De arbeidsmarkttoelage  werd ingevoerd om het werken op scholen met de grootste onderwijsachterstanden aantrekkelijker te maken. 

Om zicht te krijgen op de implementatie en of de toelage effectief heeft bijgedragen aan het terugdringen van het lerarentekort op achterstandsscholen heeft het Arbeidsmarktplatform PO twee deelonderzoeken uitgevoerd als aanvulling op de onderzoeken van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het Arbeidsmarktplatform schrijft dat uit het deelonderzoek “Gelijke monniken, ongelijke kappen?” blijkt dat de arbeidsmarkttoelage ‘gemengde reacties heeft opgeroepen’. Onderwijspersoneel, waaronder schoolleiders, hebben overwegend positieve gevoelens over de bonus. Ze zien dat deze kan bijdragen aan het verminderen van personeelstekorten op achterstandsscholen. Tegelijkertijd heerst er ongemak over de selectieve toekenning van de toelage. Dit leidt aldus het Arbeidsmarktplatform tot diverse opvattingen over arbeidsomstandigheden.

In het deelonderzoek naar de drijfveren van leraren ziet het platform dat financiële prikkels effectief kunnen zijn om de beroepsgroep aantrekkelijker te maken en het lerarentekort te verminderen. Dit is echter alleen van toepassing bij aanzienlijke loonsverhogingen. Waardering, werkomstandigheden, bestuursgrootte en onderwijsvisie spelen een prominentere rol in de keuze van leraren voor het vak.

Zie ook