Welbevinden: essentieel voor de schoolleider

Welbevinden essentieel voor schoolleiders

Welbevinden van schoolleiders is voor AVS een belangrijk thema. Daarom ontwikkelde zij de Whitepaper ‘Werken vanuit visie & talenten’ over het welbevinden van de schoolleider. Alleen als de schooldirecteur in zijn of haar kracht staat, kan deze de voorwaarden creëren voor het welbevinden van medewerkers en leerlingen.

De whitepaper, als onderdeel van de Kenniscommunity Welbevinden van het Nationaal Programma Onderwijs, geeft een toelichting op een onderzoek over welbevinden onder bijna duizend schoolleiders. Om precies te zijn deden 684 leden van AVS mee en 237 niet-leden. Het onderzoek laat zien dat schoolleiders lef tonen in het maken van keuzes. Ze scoren hoog op initiatief nemen, buiten de lijntjes kleuren en nieuwe dingen aangaan. Maar als het gaat om een goede werk-privé balans te vinden, scoren ze aanzienlijk lager. Vier op de tien schoolleiders geeft aan soms of nooit deze balans te ervaren. Een derde van de schoolleiders laat weten niet goed voor zichzelf te zorgen: ze kunnen niet of nauwelijks hun eigen welzijn belangrijk maken als dat nodig is.

Conclusies whitepaper

Belangrijkste conclusies uit het onderzoek: er valt vooral veel winst te behalen op de thema’s Dienend leiderschap vanuit bestuurder naar schoolleider en Focus op ontwikkeling en groei. Schoolleiders geven aan dat bestuurders te weinig oog hebben voor hun belang (dienend leiderschap vanuit bestuurder). Ook mag de groeiambitie, passende bij de ontwikkelwens, van de schoolleider meer worden ondersteund (focus op ontwikkeling en groei).

In de Whitepaper lees je waarom het welbevinden van de schoolleider zo belangrijk is en wat de sleutels naar succes zijn. Ook lees je twee praktijkvoorbeelden van Kiem Onderwijs en Lijn83 die het welbevinden van de schoolleider versterken.

Didactief special: Werken aan welbevinden

Onlangs verscheen vanuit de Kenniscommunity NPO de Didactief special: Werken aan welbevinden. In de special is er in eerste instantie vooral aandacht voor het welbevinden van leerlingen. Dit is de afgelopen jaren achteruitgegaan, onder andere door de toenemende prestatiedruk, de toenemende kansenongelijkheid en de coronacrisis. De school kan tegengas geven en veel betekenen voor het versterken van het welbevinden van haar leerlingen. Maar ook het versterken van het welbevinden van een schoolteam en de schoolleider is belangrijk. De Special verwijst ook naar de AVS Whitepaper over het welbevinden van de schoolleider.

Schoolleiderstekort en professionalisering

Landelijk is het schoolleiderstekort 13,6 procent. De schoolleider is cruciaal bij het bouwen van een team en voor de kwaliteit van het onderwijs. AVS ondersteunt daarom de schoolleiders met raad en daad op het gebied van personeelsbeleid en het stimuleren van duurzame inzetbaarheid en heeft een uitgebreid professionaliseringsaanbod voor schoolleiders.

Over de Kenniscommunity

De Kenniscommunity van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) biedt scholen in het funderend onderwijs (schoolleiders, bestuurders en leraren) een plek waar zij uitgebreide kennis uit wetenschap en onderzoek over de interventies uit de menukaart vinden. Binnen de Kenniscommunity worden ervaringen en praktijkkennis over effectieve interventies en de uitvoering daarvan in de praktijk gedeeld.

Links