18 resultaten
 • Tiende IKC-congres op 29 september, Utrecht

  Op vrijdag 29 september 2023 vindt voor de tiende keer de landelijke IKC-dag plaats. Dit jaar is de insteek IKC: integraal én inclusief, met als congrestitel: Een plek voor ieder kind. ...

 • Passend onderwijs

  Wiersma ontvouwt zijn plannen rond passend onderwijs

  Kansengelijkheid staat hoog op het lijstje van minister Wiersma en passend onderwijs hoort daarbij. Op 17 maart stuurde de minister van Onderwijs de Werkagenda Route naar inclusief onderwijs 2035 naar de Tweede Kamer en op 30 maart kwam daar de Kamerbrief Samen de schouders onder passend onderwijs achteraan. Hieronder lees je de belangrijkste items. De minister heeft eerder 7 prioriteiten geformuleerd: Er is een wetsvoorstel Versterking van de positie van ouders en leerlingen in passend...

 • Verlenging subsidie voor samenwerkingen regulier en speciaal onderwijs

  In aanloop naar meer inclusief onderwijs, is er enkele jaren geleden een subsidie in het leven geroepen om experimenten te ondersteunen op plekken waar regulier en speciaal onderwijs veel intenser willen gaan samenwerken. De subsidieregeling (Beleidsregel experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs 2020) wordt met twee schooljaren verlengd. Aanvragen voor 2022-2023 moeten vóór 1 juli a.s. ingediend worden, voor 2023-2024 is de deadline 1 mei 2023. Dit experiment regelt dat...

 • Wiersma wil haast maken met verbeteraanpak Passend onderwijs

  Minister Wiersma wil de verbeteraanpak Passend onderwijs en de ontwikkeling naar inclusiever onderwijs versnellen. Ook wil hij het registreren van verzuim vergemakkelijken en een plan voor hoogbegaafden leerlingen ontwikkelen. In het Kamerdebat op 30 maart sprak hij met de Vaste Kamercommissie OCW over zijn plannen en deed hij een aantal toezeggingen. Aanleiding voor het debat was de voortgangsrapportage Passend onderwijs en de verzuimbrief. De minister wil de verbeteraanpak Passend...

 • Inclusief in Ierland

  Wat kan Nederland daarvan leren? De Ierse stad Carrick-on-Shannon telt slechts vierduizend inwoners en één school: The Community School.Alle kinderen uit de wijde omgeving gaan naar deze school die er, zoals de naam al aangeeft, is voor de héle gemeenschap inclusief kinderen met leerstoornissen, handicaps of mentale problemen. Sinds 2017 is inclusief onderwijs in Ierland de standaard. En, bevalt dat? Schoolleider Adrian Jackson heeft net de surveillance tijdens de middagpauze achter...

 • Week van Inclusief onderwijs – 27 september t/m 1 oktober

  Van 27 september tot en met 1 oktober organiseert het Platform Naar Inclusiever Onderwijs de Week van Inclusief Onderwijs. Tijdens de week wordt stilgestaan bij het belang van inclusief onderwijs, de goede stappen die al gezet zijn en de stappen die nog gezet moeten worden. Er zijn diverse (online) bijeenkomsten waarin deelnemers met verschillende partijen in gesprek gaan over hoe de route naar inclusief onderwijs versneld kan worden. Daarnaast gaat JongPIT, de stichting voor en door...

 • Tot 1 mei aanmelden voor experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs

  De beleidsregel experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs, die 29 juni 2020 gepubliceerd is, maakt het mogelijk om intensieve samenwerking tussen speciale en reguliere scholen aan te gaan. Dit past in een bredere ontwikkeling om tot meer inclusie en maatwerk voor leerlingen te komen. Het indienen van een aanvraag voor het experiment voor het schooljaar 2021-2022 kan tot 1 mei 2021.Met een geïntegreerde voorziening die meerdere onderwijssoorten aanbiedt, kunnen scholen kinderen...

 • ‘Zeggenschap is de sleutel voor geslaagd Passend onderwijs’

  Schoolleiders evalueren Passend en inclusief onderwijs staan weer volop in de belangstelling. Het vormgeven van Passend onderwijs gaat met vallen en opstaan, blijkt uit de dit jaar verschenen evaluatierapporten. Zeggenschap en extra ondersteuning zijn belangrijke voorwaarden, bureaucratie en beperkte financiële middelen blijven knelpunten. Voor sommige scholen is Passend onderwijs – sinds de invoering – relatief nieuw, voor andere al jaren eerder de praktijk. Basisschool De...

 • ‘Het is te gemakkelijk om een buitenlands inclusief onderwijsmodel copy–paste op Nederland te plakken’

  Inclusief onderwijs in binnen- en buitenland In Nederland gaan er steeds meer stemmen op om het onderwijs werkelijk inclusief te maken. Een praktijk die in veel landen buiten Nederland altijd al zo is geweest. Ook in Nederland zijn inspirerende voorbeelden te vinden van een betere aansluiting tussen onderwijs en zorg. “Of het nu in Dublin is of IJsland, in de hoofden van leraren, schoolleiders, gemeenten en ouders is het daar volstrekt logisch dat kinderen naar de buurtschool gaan,...

 • ‘Verschil is hier de norm’

  Een inclusieve school leiden Inclusief onderwijs is goed voor alle leerlingen. Ze leren voor elkaar te zorgen en niemand buiten te sluiten. Wanneer alle kinderen uit de buurt op een school terechtkunnen, ook als extra ondersteuning nodig is, vraagt dat wel iets van de schoolleider. “Aandacht voor de professionele ontwikkeling van leraren en een cultuur van samenwerken zijn essentieel.” Loop je in Eindhoven het nieuwe, lichte gebouw van basisschool De Korenaar binnen, dan zie je dat...

 • Overheid moet beleidskader maken voor inclusief onderwijs

  De overheid heeft de verantwoordelijkheid om te werken aan een inclusief onderwijssysteem. Dit concludeert het College voor de Rechten van de Mens in een advies voor de overheid. Op 10 november wordt het advies aan minister Slob van Onderwijs overhandigd. Sinds 2016 geldt in Nederland het VN-verdrag handicap. Het College houdt in Nederland toezicht op de uitvoering van dit verdrag. Volgens het verdrag hebben mensen met een beperking het recht om net als ieder ander mee te kunnen doen...

 • Inclusieve scholen: meld je aan voor onderzoek NCOJ

  In opdracht van platform Naar Inclusiever Onderwijs Op 12 februari werd de startconferentie Naar Inclusiever Onderwijs door het gelijknamige praktijkplatform georganiseerd waarbij vele leidinggevenden van scholen aangesloten bij de AVS aanwezig waren. Deze conferentie is een van de activiteiten om scholen in het po, vo en mbo te ondersteunen met het doel het onderwijs inclusiever te maken. Het platform stelt de samenwerking met de AVS zeer op prijs bij de ontwikkeling naar inclusiever...