25 resultaten
 • Passend en inclusief onderwijs

  Verbeteraanpak passend onderwijs: wat is er écht nodig?

  Tweede Kamerbrief en AVS-peiling In een brief over de verbeteraanpak passend onderwijs die minister Paul en staatssecretaris Van Ooijen op 10 mei ter voorbereiding op het debat van 29 mei naar de Tweede Kamer stuurden, stellen zij dat er het afgelopen jaar op belangrijke terreinen flinke vooruitgang is geboekt. “Maar”, zo schrijven ze daarnaast, “we zijn er zeker nog niet.” Dit blijkt ook uit een peiling over dit onderwerp die AVS en de PO-Raad recentelijk deden onder...

 • Webinar over norm basisondersteuning

  Speciaal voor schoolleiders in het po, vo, sbo, en (v)so Wil je meedenken over de invulling van de landelijke norm voor basisondersteuning? Sluit je dan aan bij het webinar speciaal voor schoolleiders uit alle sectoren op donderdag 16 mei van 15.00 tot 17.00 uur. AVS is als stakeholder bij deze ontwikkeling betrokken en vindt het belangrijk dat schoolleiders hun stem laten horen. Ben jij erbij? Jouw stem is van belang! ...

 • Peiling passend en inclusief onderwijs

  Doe je mee aan onze peiling over passend en inclusief onderwijs? Op 29 mei vindt een belangrijk commissiedebat plaats in de Tweede Kamer over passend onderwijs. Het ministerie van OCW publiceert binnenkort een voortgangsbrief over dit onderwerp. In de Commissie Onderwijskwaliteit van AVS spreken we regelmatig met schoolleiders over passend onderwijs en inclusief onderwijs. Graag horen we jouw mening! ...

 • Onderwijshuisvesting niet op orde

  Het Interdepartementaal Beleidsonderzoek onderwijshuisvesting (hierna IBO) uit 2021 concludeerde dat er geen eenduidige eisen zijn waar onderwijshuisvesting aan moet voldoen. Om hier beter beeld bij te krijgen heeft het onderzoeksbureau AEF in opdracht van OCW alle beleidsdoelstellingen en wettelijke eisen die gaan over of raken aan onderwijshuisvesting in kaart gebracht. AVS maakt zich al veel langer sterk voor het aanpakken van onze schoolgebouwen: er moet actie worden ondernomen! ...

 • Praat mee over basisondersteuning

  Ieder kind heeft recht op goed, passend onderwijs. Weet jij als schoolleider welke ondersteuning jouw school minimaal moet bieden? Daar mag je nu over meedenken op 8 april 2024, samen met AVS, de AOb en Ouders & Onderwijs. AVS vindt het belangrijk dat schoolleiders hun mening geven en heeft samen met de opdrachtnemers deze bijeenkomst georganiseerd speciaal voor schoolleiders op ons kantoor in Utrecht. Ben jij erbij om met ons in gesprek te gaan? ...

 • Sneller toekennen ondersteuningsvraag

  Schoolleiders zijn veel tijd bezig met het zoeken naar een passende oplossing voor ondersteuningsvragen. AVS kaart dit bij het ministerie van OCW aan. Zij signaleert dat er veel ondersteuningsvragen liggen op het snijvlak van onderwijs en zorg, waarbij niet helder is voor wie de vraag is. Hierdoor moet het kind lang wachten op een antwoord op zijn ondersteuningsvraag, wat een appel doet op de schoolleider met zijn team. AVS maakt deel uit van de klankbordgroep van een onderzoek van het...

 • Praat mee over landelijke norm basisondersteuning

  Kom naar een regiobijeenkomst  Om de aanpak van passend onderwijs te verbeteren heeft voormalig minister Dennis Wiersma het onderwijsveld verzocht een norm voor de basisondersteuning voor scholen in het funderend onderwijs te formuleren. AVS stelt zich op het standpunt dat de norm voor basisondersteuning geen onrealistische verwachtingen moet wekken. In het schoolondersteuningsprofiel en ook in de schoolgids formuleren scholen wat zij kunnen bieden in het kader van passend onderwijs....

 • Tiende IKC-congres op 29 september, Utrecht

  Op vrijdag 29 september 2023 vindt voor de tiende keer de landelijke IKC-dag plaats. Dit jaar is de insteek IKC: integraal én inclusief, met als congrestitel: Een plek voor ieder kind. ...

 • Passend onderwijs

  Wiersma ontvouwt zijn plannen rond passend onderwijs

  Kansengelijkheid staat hoog op het lijstje van minister Wiersma en passend onderwijs hoort daarbij. Op 17 maart stuurde de minister van Onderwijs de Werkagenda Route naar inclusief onderwijs 2035 naar de Tweede Kamer en op 30 maart kwam daar de Kamerbrief Samen de schouders onder passend onderwijs achteraan. Hieronder lees je de belangrijkste items. De minister heeft eerder 7 prioriteiten geformuleerd: Er is een wetsvoorstel Versterking van de positie van ouders en leerlingen in passend...

 • Verlenging subsidie voor samenwerkingen regulier en speciaal onderwijs

  In aanloop naar meer inclusief onderwijs, is er enkele jaren geleden een subsidie in het leven geroepen om experimenten te ondersteunen op plekken waar regulier en speciaal onderwijs veel intenser willen gaan samenwerken. De subsidieregeling (Beleidsregel experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs 2020) wordt met twee schooljaren verlengd. Aanvragen voor 2022-2023 moeten vóór 1 juli a.s. ingediend worden, voor 2023-2024 is de deadline 1 mei 2023. Dit experiment regelt dat...

 • Wiersma wil haast maken met verbeteraanpak Passend onderwijs

  Minister Wiersma wil de verbeteraanpak Passend onderwijs en de ontwikkeling naar inclusiever onderwijs versnellen. Ook wil hij het registreren van verzuim vergemakkelijken en een plan voor hoogbegaafden leerlingen ontwikkelen. In het Kamerdebat op 30 maart sprak hij met de Vaste Kamercommissie OCW over zijn plannen en deed hij een aantal toezeggingen. Aanleiding voor het debat was de voortgangsrapportage Passend onderwijs en de verzuimbrief. De minister wil de verbeteraanpak Passend...

 • Inclusief in Ierland

  Wat kan Nederland daarvan leren? De Ierse stad Carrick-on-Shannon telt slechts vierduizend inwoners en één school: The Community School.Alle kinderen uit de wijde omgeving gaan naar deze school die er, zoals de naam al aangeeft, is voor de héle gemeenschap inclusief kinderen met leerstoornissen, handicaps of mentale problemen. Sinds 2017 is inclusief onderwijs in Ierland de standaard. En, bevalt dat? Schoolleider Adrian Jackson heeft net de surveillance tijdens de middagpauze achter...