Relevante onderwerpen

Lees ook

 • CO2-meters verplicht in alle scholen

  Demissionair onderwijsminister Mariëlle Paul laat het Bouwbesluit 2012 aanpassen: ze wil dat straks in alle klaslokalen in het funderend onderwijs CO2-meters hangen! Binnenkort kun je meedoen aan een internetconsultatie over de wijziging van het Bouwbesluit 2012. De beoogde inwerkingtreding is 1 juli 2024. ...

 • 40 miljoen voor zonnepanelen

  Er komt een extra subsidiepot van 40 miljoen euro voor de verduurzaming van scholen. Dat is het gevolg van een amendement van Tweede Kamerleden Boucke, Dijk en Kröger, dat werd aangenomen bij de behandeling van de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2024. Het is nu nog niet bekend wanneer de deadline voor aanvragen is, maar kijk op rijksoverheid.nl of rvo.nl Gemiste kans! Meer dan 4.500 scholen in Nederland beschikken nog niet over zonnepanelen...

 • Maatwerkregeling ventilatie op scholen ‘verruimd’

  Sinds 30 april 2023 is de Maatwerkregeling ventilatie op scholen gestopt. Met deze regeling konden schoolbesturen subsidie aanvragen om de ventilatie op scholen te verbeteren (en energiebesparende maatregelen te treffen). Voor de regeling was €140 miljoen beschikbaar. De regeling is volledig uitgeput. Er is vooralsnog geen verlenging of opvolging van de regeling voorzien. Met de Maatwerkregeling ventilatie op scholen werd beoogd de schoolgebouwen met de meest urgente ventilatiesituatie,...

Al het nieuws over huisvesting

Veelgestelde vragen: Vragen

 • Wat zijn de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs in 2018?

  Voormalig staatssecretaris van OCW, de heer Dekker heeft de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs in 2018 vastgesteld.

  Op grond van de artikelen 77, derde lid, en 153, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs (WPO) moeten de stichtings- en opheffingsnormen met ingang van 1 augustus 1998 telkens voor een tijdvak van 5 jaar bij ministeriële regeling worden aangepast. De huidige stichtings- en opheffingsnormen zijn opgenomen in de regeling Aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs 2013 en in de diverse afzonderlijke regelingen die tot stand zijn gekomen als gevolg van gemeentelijke herindelingen en/of grenscorrecties.

  Met ingang van 1 augustus 2018 begint een nieuw vijfjarig tijdvak. De normen zijn aangepast op basis van de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek van 1 januari 2016. Gelijktijdig met het vaststellen van de nieuwe stichtings- en opheffingsnormen voor alle gemeenten in Nederland dienen de nieuwe opheffingsnormen te worden vastgesteld voor de op grond van artikel 155 van de wet bepaalde delen van gemeenten.

  De Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs in 2018 zijn hieronder te downloaden. Daarbij is het ook mogelijk om een geïntegreerde AVS-lijst te downloaden.

  Downloads

 • Bestaan er richtlijnen voor het bewegingsonderwijs?

  De KVLO heeft het Handboek huisvesting bewegingsonderwijs geactualiseerd.
  Dit Handboek bevat normen en aanbevelingen voor de bouw, inrichting en het onderhoud. Belangrijke wetten, regelgeving en besluiten zijn gebundeld tot een handzame lijst voor diegenen die betrokken zijn bij de huisvesting van bewegingsonderwijs.
  Het handboek bevat ook achtergrondinformatie rondom huisvesting van bewegingsonderwijs. Dit betreft onder andere informatie over verantwoordelijkheden van verschillende betrokken partijen zoals onderwerpen met betrekking tot de arbowetgeving.

  Downloads