Relevante onderwerpen

Lees ook

 • Verduurzaming schoolgebouw: vraag subsidie aan

  Van 3 juni tot en met 31 oktober 2024 kunnen scholen weer subsidie aanvragen voor de verduurzaming van hun schoolgebouw. Op 15 mei is de aangepaste Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (hierna: DUMAVA) gepubliceerd in de Staatscourant. Schoolleiders die met de verduurzaming van hun schoolgebouw aan de slag willen, kunnen hun bestuur alvast aan de mouw trekken! ...

 • Buitengym alternatief bij ruimtegebrek?

  AVS merkt dat directeuren soms in de knel komen met een gymaccommodatie en dat gemeente en/of bestuur zich niet altijd even coöperatief en doortastend opstellen. Is het dan een optie om de buitenruimte te gebruiken voor gymlessen? En zo ja, waar moet je dan allemaal aan denken? Impuls Bewegingsonderwijs heeft een handreiking om een weloverwogen keuze te maken. ...

 • Onderwijshuisvesting niet op orde

  Het Interdepartementaal Beleidsonderzoek onderwijshuisvesting (hierna IBO) uit 2021 concludeerde dat er geen eenduidige eisen zijn waar onderwijshuisvesting aan moet voldoen. Om hier beter beeld bij te krijgen heeft het onderzoeksbureau AEF in opdracht van OCW alle beleidsdoelstellingen en wettelijke eisen die gaan over of raken aan onderwijshuisvesting in kaart gebracht. AVS maakt zich al veel langer sterk voor het aanpakken van onze schoolgebouwen: er moet actie worden ondernomen! ...

Al het nieuws over huisvesting

Veelgestelde vragen: Vragen

 • Wat zijn de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs in 2018?

  Voormalig staatssecretaris van OCW, de heer Dekker heeft de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs in 2018 vastgesteld.

  Op grond van de artikelen 77, derde lid, en 153, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs (WPO) moeten de stichtings- en opheffingsnormen met ingang van 1 augustus 1998 telkens voor een tijdvak van 5 jaar bij ministeriële regeling worden aangepast. De huidige stichtings- en opheffingsnormen zijn opgenomen in de regeling Aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs 2013 en in de diverse afzonderlijke regelingen die tot stand zijn gekomen als gevolg van gemeentelijke herindelingen en/of grenscorrecties.

  Met ingang van 1 augustus 2018 begint een nieuw vijfjarig tijdvak. De normen zijn aangepast op basis van de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek van 1 januari 2016. Gelijktijdig met het vaststellen van de nieuwe stichtings- en opheffingsnormen voor alle gemeenten in Nederland dienen de nieuwe opheffingsnormen te worden vastgesteld voor de op grond van artikel 155 van de wet bepaalde delen van gemeenten.

  De Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs in 2018 zijn hieronder te downloaden. Daarbij is het ook mogelijk om een geïntegreerde AVS-lijst te downloaden.

  Downloads

 • Bestaan er richtlijnen voor het bewegingsonderwijs?

  De KVLO heeft het Handboek huisvesting bewegingsonderwijs geactualiseerd.
  Dit Handboek bevat normen en aanbevelingen voor de bouw, inrichting en het onderhoud. Belangrijke wetten, regelgeving en besluiten zijn gebundeld tot een handzame lijst voor diegenen die betrokken zijn bij de huisvesting van bewegingsonderwijs.
  Het handboek bevat ook achtergrondinformatie rondom huisvesting van bewegingsonderwijs. Dit betreft onder andere informatie over verantwoordelijkheden van verschillende betrokken partijen zoals onderwerpen met betrekking tot de arbowetgeving.

  Downloads