Berichten

Duimpje in de dijk gaat de onderwijspolder niet redden

Ooit was de Nederlandse polder niet meer dan een met dijken omgeven stuk land, waarbinnen Nederlanders de waterstand regelden. Met droge voeten en nieuw vruchtbaar land als effect. Later maakten we er een werkwoord van. Polderen werd de term die stond voor het Nederlandse overlegmodel om tot consensus te komen. Een overlegtafel waaraan overheid, werkgevers en vakbonden met elkaar afspraken maken over arbeidsvoorwaarden. Een overlegtafel met drie belangrijke partners dus. In de polder is...

Duimpje in de dijk gaat de onderwijspolder niet redden

Ooit was de Nederlandse polder niet meer dan een met dijken omgeven stuk land, waarbinnen Nederlanders de waterstand regelden. Met droge voeten en nieuw vruchtbaar land als effect. Later maakten we er een werkwoord van. Polderen werd de term die stond voor het Nederlandse overlegmodel om tot consensus te komen. Een overlegtafel waaraan overheid, werkgevers…

Zakdoekje leggen

Kent u nog dat versje ‘zakdoekje leggen’? Iedereen in de kring, gezicht naar het midden, ogen dicht en als degene die eromheen mag huppelen het zakdoekje heeft neergelegd, kijkt iedereen daarna hoopvol over een schouder of de zakdoek er ligt. Ligt hij bij jou, dan spring je op om achter degene die het heeft neergelegd aan te rennen. Ben je snel, dan kun je tikken, maar die ander kan ook sneller zijn en op jouw plekje gaan zitten…   Kent u dan ook het versje ‘buideltje leggen’? Alle...

Zakdoekje leggen

Kent u nog dat versje ‘zakdoekje leggen’? Iedereen in de kring, gezicht naar het midden, ogen dicht en als degene die eromheen mag huppelen het zakdoekje heeft neergelegd, kijkt iedereen daarna hoopvol over een schouder of de zakdoek er ligt. Ligt hij bij jou, dan spring je op om achter degene die het heeft neergelegd…

Huidige situatie

Dagelijks komt de vraag binnen bij AVS: wat is de huidige situatie qua cao en extra investeringen in het onderwijs? Laten we inzoomen op dat ‘huidig’. Er ligt een stevige en haalbare inzet voor schoolleiders die wordt gesteund door alle bonden, maar we weten ook: je moet de huid niet verkopen voordat de beer geschoten is. De AVS heeft haar huid het afgelopen jaar in elk geval vast goed ter markt gebracht: onze acties en mediaoptredens hebben het tekort aan schoolleiders en de disbalans...

Een nieuwe lente?

Je kent ze wel, de beroemde politieke lentes zoals de Praagse en de Arabische lente. Tijden waarin het politieke klimaat verandert en nieuwe dingen tot bloei kunnen komen. Vaak gaat aan deze lentes een periode van onrust en actie vooraf. Verschillende groeperingen laten hun stem horen, omdat de manier waarop het op dat moment gaat écht moet veranderen. Een periode waarin gezamenlijke doelen de rode draad vormen voor samenwerking en het maken van een ‘vuist’, een blijk van eendracht maakt...

Duurzaamheid mag wat kosten

Woorden als duurzame school of duurzaam onderwijs kunnen vanuit verschillende perspectieven leiden tot verschillende betekenissen. Is de insteek het gebouw, dan bedoelt men een school van materialen die lang mee gaan en die niet belastend zijn voor ons milieu en klimaat. Een bouw gericht op hergebruik of natuurlijke afbraak waar energie duurzaam wordt opgewekt, alles in een circulaire aanpak. Investeren in het klimaat is investeren in de toekomst, en dat mag dan wat kosten.  Bij duurzaam...

Kwaliteit in stappen

Is het mogelijk om kwaliteitsbeleid ambitieus te noemen? Helemaal als we het hebben over funderend onderwijs? De hoogste kwaliteit kán niets anders zijn dan een vanzelfsprekendheid. Het nastreven ervan is geen ambitie, maar is kern van alles waar onderwijs voor staat. We werken immers met het kostbaarste dat een samenleving bezit: kinderen. Zij zijn onze toekomst. Het geheel van eigenschappen dat de kwaliteit van onderwijs bepaalt, is divers. Dit varieert van voldoende en professioneel...

Vlammen

Vorig schooljaar sloeg in het primair onderwijs behoorlijk de vlam in de pan. Dat was nodig. En juist het samen optrekken in één PO-Front gaf en geeft kracht aan de belangrijke doelstelling: een eerlijk salaris en minder werkdruk. Ook bij jullie, de leidinggevenden, is de vlam ontstoken. Samen zijn we gaan staan voor onze leerkrachten en hebben daardoor veel bereikt. Dat is iets om trots op te zijn. Dus tevredenheid over wat er wél is bereikt, mocht gehoord worden. Was en is dit de gehele...

Een passend salaris voor elke functie

Het afgelopen jaar hebben we in de sector primair onderwijs enorm veel dynamiek en beweging meegemaakt. Met PO in actie en de sociale partners hebben we samen één PO-Front gevormd. Er zijn stakingen en acties geweest, waarbij de AVS schoolleiders heeft opgeroepen tot ondersteuning daarvan, omdat de claim voor lagere werkdruk en een eerlijk salaris…

DNA

Vorige maand verscheen het advies ‘Een krachtige rol voor schoolleiders’ van de Onderwijsraad (zie ook artikel op pagina 24). Enerzijds een feest van herkenning met een aantal mooie, richtinggevende uitspraken over verbinding van leiderschap in de verschillende onderwijssectoren. Anderzijds gaf het een ongemakkelijk gevoel dat een aantal aspecten – die voor elke leider in een…

Bouwstenen

In het regeerakkoord heeft ook de curriculumherziening in het funderend onderwijs zijn beslag gekregen. Het gaat daarbij om een actualisatie van kerndoelen en eindtermen. Een relevante wens, want funderend onderwijs legt de basis voor de toekomst en het succesvol herontwerpen en doorontwikkelen ervan is daarom van vitaal belang. Leraren en schoolleiders gaan aan de slag…