Vorige maand verscheen het advies ‘Een krachtige rol voor schoolleiders’ van de Onderwijsraad (zie ook artikel op pagina 24). Enerzijds een feest van herkenning met een aantal mooie, richtinggevende uitspraken over verbinding van leiderschap in de verschillende onderwijssectoren. Anderzijds gaf het een ongemakkelijk gevoel dat een aantal aspecten – die voor elke leider in een schoolorganisatie al jaren vanzelfsprekend zijn – als inzicht of aanbeveling naar voren kwamen. Zoals de noodzaak tot meer aandacht voor leiderschap, omdat dit een voorwaarde is voor ontwikkeling en verbetering van het onderwijs. Of de signalering dat er binnen ons onderwijssysteem veel ruimte is voor autonomie voor schoolleiders, maar dat het benutten daarvan vraagt om een houding van eigen beleid voeren door schoolleiders en het vertrouwen daarvoor krijgen van -bestuurders. En wat dacht je van de bevinding dat schoolleiders belangrijk zijn voor leraren: dat het de schoolleider is die invloed heeft op werkomgeving, werkplezier en werkdruk. Tot zover weinig nieuws dus! Toch is het een rapport om kennis van te nemen. Naast drie hoofdaanbevelingen benoemt het ook een aantal verbeterpunten waarbij we zelf aan zet zijn. Waaronder het vaak ontbreken van een lerende cultuur en de professionalisering van schoolleiders die onderdeel hoort te zijn van de kwaliteitszorg binnen de onderwijsorganisatie. Ook moet de formele rol van meebeslissen nader uitgewerkt worden en dient er een goede balans te worden aangebracht tussen wat het werk vraagt en de geboden ondersteuning. De huidige schoolorganisatie geeft vaak weinig ruimte voor ‘nieuw’ schoolleiderschap en sluit niet goed aan bij de toegenomen complexiteit van het beroep. Na een tijd waarin het vooral ging over schoolbesturen en leraren, is er nu erkenning voor het belang van de rol van de schoolleider – uiteraard in samenspel met de -bestuurder en het team. Alles bij elkaar past het adviesrapport van de Onderwijsraad daarmee bij het DNA van de AVS. Wij zijn immers ván leiders en vóór leiderschap en houden ons dagelijks bezig met het representeren, legitimeren en ontwikkelen van leiderschap in het funderend onderwijs. Een krachtige rol voor schoolleiders, daar sluiten wij ons bij aan!

Interessant?
Dit artikel stond in Kader, het vakblad voor schoolleiders, dat AVS-leden maandelijks ontvangen. De AVS komt op voor de belangen van schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs. Word ook lid of abonnee, ontvang voortaan iedere maand een kersvers exemplaar in de brievenbus en versterk de positie van schoolleiders.