Het afgelopen jaar hebben we in de sector primair onderwijs enorm veel dynamiek en beweging meegemaakt. Met PO in actie en de sociale partners hebben we samen één PO-Front gevormd. Er zijn stakingen en acties geweest, waarbij de AVS schoolleiders heeft opgeroepen tot ondersteuning daarvan, omdat de claim voor lagere werkdruk en een eerlijk salaris voor leerkrachten ook door schoolleiders belangrijk gevonden wordt. De AVS heeft daarbij echter ook steeds haar eigen inzet benadrukt en namens schoolleiders een aanvullende claim neergelegd bij de minister en de politiek, en deze gedeeld met de andere sociale partners. Want minder werkdruk en een eerlijk salaris moet ook voor schoolleiders gerealiseerd worden, als onderdeel van een grotere agenda waarin de AVS vraagt om een passend, gebalanceerd functiehuis en salarisbouwwerk over de volle breedte, gelijkschakeling van het salaris met het voortgezet onderwijs, investering in en ruimte voor onderwijsinnovatie en -ontwikkeling, voldoende ondersteunende functies in de school, en voldoende materiele bekostiging voor moderne leermiddelen en goede gebouwen. In het voorjaar kwam het tot een werkdrukakkoord en begin juni is een onderhandelaarskoord gesloten over een nieuwe cao. 

Daarmee is de agenda van de AVS pas ten dele ingevuld; het vervolg voor schoolleiders en ondersteunend personeel staat geagendeerd. In het verlengde hiervan krijgen wij vanuit de leerkrachtenbeweging de vraag neergelegd of schoolleiders altijd meer moeten verdienen dan leraren. Een non-discussie. De functies in het po worden gewaardeerd volgens een erkende systematiek, waarbij onder andere rollen, taken, verantwoordelijkheden en complexiteit een rol spelen. Hier wordt vervolgens een salaris aan gekoppeld. Voor de AVS is dát dan ook de kern waar het om gaat: een functiehuis dat recht doet aan de daadwerkelijke invulling van de functies in de school, met een passend salaris voor elke functie. In een goed team heeft elk personeelslid een rol in een verhouding van gelijkwaardigheid. Dat is de essentie van elk sterk team: iedereen doet er toe. Waar het dán over moet gaan zijn de werkzaamheden, rollen, verantwoordelijkheden en de zwaarte van elke functie. En die zullen uiteraard verschillend zijn. In het beroepenspectrum binnen de school zijn de ondersteunende functies anders dan de leerkrachtfuncties. En ook de functies van adjunct-directeur, directeur of bestuurder zijn weer significant anders. We weten dat de kwaliteit van de schoolleider de kwaliteit van de school bepaalt. Het is dus in het belang van elke school dat dit beroep op waarde wordt geschat. De AVS zal ook de komende periode, net als voorheen, opkomen voor de belangen van leidinggevenden. We vertegenwoordigen úw stem! 

Een welverdiende vakantie gewenst. 

Interessant?
Dit artikel stond in KADER , het vakblad voor schoolleiders, dat AVS-leden exclusief ontvangen. Wil jij KADER ook op de deurmat hebben? Word lid of abonnee, ontvang voortaan een kersvers exemplaar in de brievenbus en versterk de positie van schoolleiders.