Dagelijks komt de vraag binnen bij AVS: wat is de huidige situatie qua cao en extra investeringen in het onderwijs? Laten we inzoomen op dat ‘huidig’. Er ligt een stevige en haalbare inzet voor schoolleiders die wordt gesteund door alle bonden, maar we weten ook: je moet de huid niet verkopen voordat de beer geschoten is. De AVS heeft haar huid het afgelopen jaar in elk geval vast goed ter markt gebracht: onze acties en mediaoptredens hebben het tekort aan schoolleiders en de disbalans tussen verantwoordelijkheid en beloning goed op de kaart gezet. Toch ligt er nog geen CAO, mede omdat de broodnodige extra investeringen in ons funderend onderwijs achterblijven.

Gelukkig zien we op veel plekken lokale bestuurders al vooruitlopen op de cao die wordt verwacht: op eigen initiatief verhogen zij al het salaris van (adjunct)directeuren. Waardering en begrip voor de belangrijke rol van schoolleiders groeit. Maar het schoolleiderstekort en het lerarentekort zijn enorm en blijven groeien. Niemand wil de minister of de politiek de huid over de oren halen, maar ook zij zullen meer moeten gaan bijdragen aan een aantrekkelijke arbeidsmarkt. Werkdrukverlaging en een passend salaris horen daarbij. Je moet toch wel een olifantshuid hebben, wil je nu nog niet snappen dat investeren in onderwijs urgent is.

Daarom roept de AVS je opnieuw op tot acties. Er moet geïnvesteerd worden in onderwijs, er moet geïnvesteerd worden in schoolleiders en die nieuwe cao moet er komen! Het wordt tijd dat onze bestuurders op alle niveaus de moeite nemen in de huid van de schoolleider te kruipen en te beseffen dat deze concrete stappen echt nodig zijn. Aan jou vraagt de AVS: zet samen met ons door en blijf ons helpen de belangen van schoolleiders én het lerarentekort stevig op de agenda te houden. Het is een strijd die gaat over de toekomst van ons onderwijs en daarvoor mag je je huid duur verkopen. Dát is de huidige situatie.