Ooit was de Nederlandse polder niet meer dan een met dijken omgeven stuk land, waarbinnen Nederlanders de waterstand regelden. Met droge voeten en nieuw vruchtbaar land als effect. Later maakten we er een werkwoord van. Polderen werd de term die stond voor het Nederlandse overlegmodel om tot consensus te komen. Een overlegtafel waaraan overheid, werkgevers en vakbonden met elkaar afspraken maken over arbeidsvoorwaarden. Een overlegtafel met drie belangrijke partners dus. In de polder is samenwerking het kernpunt van politiek beleid. Bij het polderen sluit je compromissen en werk je samen. Bij samenwerking vereen je de krachten om doelen te bereiken die je met elkaar belangrijk vind. 
 
Net als ons landschap kent ook het Nederlandse overlegmodel diverse polders. In vele daarvan is op dit moment de waterstand niet makkelijk meer te regelen. Ook in de onderwijspolder stroomt het water waar het niet gaan kan. Het regelen van de waterstand om ‘op één lijn’ te komen is moeilijk geworden tussen bonden onderling, tussen werkgevers en bonden en ook tussen het veld, de overheid en de politiek. Ook de waterstanden van bonden en hun respectievelijke achterbannen bewegen wild op en neer. Over de grote doelen zijn we het allemaal eens: goed onderwijs voor ieder kind. Over wat daarvoor nodig is en hoe we dit doel bereiken, verschillen de meningen. Van waterstanden onder het NAP tot hoge golven die over de dijken klotsen. Het wordt tijd om opnieuw keuzes te maken en met alle partijen samen te werken aan oplossingen. Verhogen we de dijken en bouwen we muren, of gaan we werken aan een ander systeem om de waterstanden weer goed te kunnen reguleren. Welke keuzes we ook gaan maken, laten we vooral niet sentimenteel afwegen op basis van quasi bewezen strategieën uit het verleden. Een duimpje in de dijk gaat echt niet volstaan om droge voeten te houden in de onderwijspolder.