Berichten

Scoren in eigen doel?!

Op steeds meer plekken is nauwelijks meer een schooldirecteur te vinden. Vacatures blijven onvervuld of worden opgevuld door een tweede school onder een directeur ‘te hangen’ (of drie scholen of meer!). Deze meerscholendirecteuren krijgen regelmatig geen passende structurele faciliteiten geboden, zoals het benoemen in een hogere functie. Wel wordt bijvoorbeeld gewerkt met toeslagen, die vervolgens…

De nieuwe werkelijkheid

De coronatijd geeft ons het idee dat we de invulling van begrippen als school, IKC, brede school of scholengemeenschap ineens hebben moeten uitbreiden. Het woonhuis werd de school of het leerplein, de slaapkamer of woonkamer werd het klaslokaal. Het gymlokaal werd de achtertuin, het park of het balkon. Praktijklokalen vond je thuis in de keuken,…

Puzzelen

Een schoolleider puzzelt wat af in een schooljaar. Puzzelen hoe de formatie rondkomt, puzzelen hoe je aan vervangers komt en voldoende ondersteuners in de klas, puzzelen hoe digitale middelen en mogelijkheden voor onderwijs optimaal kunnen worden ingezet, puzzelen hoe iedereen nascholing kan volgen, puzzelen hoe de samenwerking in de wijk en met de buitenschoolse opvang…

Open of dicht

De dilemma’s rond de coronacrisis lijken zich op het moment van dit schrijven (eind januari) vooral toe te spitsen op de vraag: open of dicht? Natuurlijk gaat het voor onderwijs vooral over de vraag of de scholen open kunnen of dicht moeten blijven, en voor welke kwetsbare kinderen of kinderen met recht op noodopvang de…

In de kou en door het ijs

Al maanden zijn we bezig het coronavirus tegen te gaan. Scholen doen er alles aan: afstand houden, handen wassen, schoonmaken, mondkapjes, testen, thuisblijven, et cetera. Ook zorgen ze voor voldoende ventilatie, zodat de aerosolen niet via de lucht kunnen ronddansen als leerlingen op een schoolplein. Helaas betekent dit nog in veel schoolgebouwen dat ramen open…

Onderwijsrevolutie

Onze kinderen leven in een netwerksamenleving. Zij maken deel uit van de nieuwe generatie ‘homo socius’. Deelnemen in disruptieve economische modellen, omgaan met veel informatie en moderne media als regulier onderdeel van het leven zijn al vanzelfsprekend. Als onderwijs komen wij niet meer weg met de kreet dat wij leerlingen opleiden voor een samenleving waarvan…

Onmacht door overmacht

Weet u het nog, eerste kwartaal 2020. Helemaal K3! Daarmee doel ik niet op de populaire vrouwengroep, maar op een tijd van Kinderen centraal, Kracht bij het opvangen van de crisis en Kaders voor een betere tijd. Een paar ankerbegrippen als coördinaten. Na de zomer belandden we in een periode van H3: Herstart, veel Haalbaarheidsvraagstukken…

De koers voor het nieuwe normaal

De connotaties rond groei en krimp zijn de afgelopen periode gegroeid. Normaal draait tussen 0 en 18 jaar alles om groei in de zin van fysieke en persoonlijke ontwikkeling, competentieontwikkeling of talentontwikkeling. Op school denken we bij groei en krimp vooral aan leerlingenaantallen, ruimtebehoefte, personele bezetting of arbeidsmarktvraagstukken (waarover meer in dit nummer). Tegenwoordig associëren…

Opnieuw leren lopen

Ouders en grootouders zijn meestal volledig in de wolken wanneer een dreumes zijn eerste stapjes zet. Een nieuwe fase van groei en exploreren breekt aan. Later kan het soms voorkomen dat als gevolg van letsel of andere problemen iemand opnieuw die eerste stapjes zet in een proces van revalidatie. Een fase van – gedeeltelijk –…

Opnieuw leren lopen

Ouders en grootouders zijn meestal volledig in de wolken wanneer een dreumes zijn eerste stapjes zet. Een nieuwe fase van groei en exploreren breekt aan. Later kan het soms voorkomen dat als gevolg van letsel of andere problemen iemand opnieuw die eerste stapjes zet in een proces van revalidatie. Een fase van – gedeeltelijk – opnieuw leren lopen breekt dan aan. De afgelopen maanden is de hele maatschappij mank gaan lopen en min of meer op één been gaan hinken. De coronacrisis en de...

Alle hens aan dek

Schip Ahoy! Eindelijk lijkt het erop dat de publieke opinie langzaam haar steven keert, als een tanker die van koers verandert. En daarmee de bereidheid om te investeren in onderwijs. Zowel de stuurlui op het schip als die aan wal wijzen dat er nog verder gedraaid moet worden. Draai! In de richting van meer inhoudelijke…

Alle hens aan dek

Schip Ahoy! Eindelijk lijkt het erop dat de publieke opinie langzaam haar steven keert, als een tanker die van koers verandert. En daarmee de bereidheid om te investeren in onderwijs. Zowel de stuurlui op het schip als die aan wal wijzen dat er nog verder gedraaid moet worden. Draai! In de richting van meer inhoudelijke dialoog. Draai! In de richting van samenwerken in het belang van de leerlingen en de toekomst. Draai! In de richting van voldoende investeringen om een aantrekkelijke...