Lees ook

  • Met leerKRACHT-aanpak binnen een jaar een lerende cultuur

    Krachtige lerarenteams die doelgericht het onderwijs op school verbeteren. De zogenoemde leerKRACHT-aanpak leidt in een jaar tot een lerende cultuur op school waarin zulke teams ontstaan. Dat blijkt uit onderzoek van Oberon en de Universiteit Utrecht onder 118 leerKRACHT-scholen in het po, vo en mbo. Zo’n cultuur, waarin leraren van elkaar leren en met leerlingen en schoolleiders samen het onderwijs verbeteren, kan een positief effect hebben op de onderwijskwaliteit. De aanpak draagt er...

  • Inschaling leidinggevenden in Dyademagazine in strijd met CAO PO

    Een artikel eerder dit schooljaar in Dyademagazine beschrijft drie mogelijkheden om eventuele scheve verhoudingen in de beloning tussen leraren en leidinggevenden recht te trekken. De eerstgenoemde oplossing is leidinggevenden te benoemen in een L-schaal die hoger is dan de L-schaal van de leraren in het team. Deze oplossing is echter in strijd met de CAO PO. De AVS heeft hierover contact gehad met Dyade. Het betreffende artikel in Dyademagazine nummer 9 (september 2018) is geschreven door...

  • Programma leerKRACHT doorbreekt eilandjescultuur

    Leraren gaan meer samenwerken en hun kennis met elkaar delen wanneer gewerkt wordt met het programma leerKRACHT. Daardoor verbeteren zij hun onderwijs, zo blijkt uit een rapport van het Kohnstamm Instituut in het kader van NRO-onderzoek naar kennisbenutting door docenten. Door leerKRACHT, het programma aangeboden door stichting leerKRACHT waar inmiddels circa 500 scholen aan deelnemen, zien leraren meer overleg en samenwerking ontstaan en worden lesbezoeken meer vanzelfsprekend. Ook zien...

Al het nieuws over leerkracht