Krachtige lerarenteams die doelgericht het onderwijs op school verbeteren. De zogenoemde leerKRACHT-aanpak leidt in een jaar tot een lerende cultuur op school waarin zulke teams ontstaan. Dat blijkt uit onderzoek van Oberon en de Universiteit Utrecht onder 118 leerKRACHT-scholen in het po, vo en mbo.

Zo’n cultuur, waarin leraren van elkaar leren en met leerlingen en schoolleiders samen het onderwijs verbeteren, kan een positief effect hebben op de onderwijskwaliteit. De aanpak draagt er onder meer aan bij dat de scholen toetsgegevens gebruiken voor het verbeteren van de lespraktijk en dat leraren samenwerken aan hun lessen. Ook hebben leraren en schoolleiders een lerende houding en gebruikt de schoolleider onderzoek om leiding te geven.
 
Een dergelijke cultuur is van belang voor goed en beter onderwijs, stelde ook de Inspectie van het Onderwijs in april in De Staat van het Onderwijs. De afgelopen jaren daalde juist de onderwijskwaliteit. Deze staat door het lerarentekort verder onder druk.
 
Er zijn vier redenen waarom sterke lerarenteams zo belangrijk zijn, aldus de onderzoekers. Ze dragen bij aan:

  • Het verhogen van de onderwijskwaliteit
  • Het aanpakken van kansenongelijkheid
  • Het verminderen van het lerarentekort
  • Doelgericht innoveren

LeerKRACHT-aanpak
Aan de basis van deze aanpak staan vier leerKRACHT-instrumenten die elkaar onderling versterken: de bordsessie, gezamenlijk lesontwerp, onderling lesbezoek & feedback en de stem van de leerling. Deze instrumenten zet je in een geplande ritmiek in en vormen de kern van de leerKRACHT-aanpak waarmee je op jouw school een verbetercultuur kan creëren.

Links

Gerelateerd nieuws