Een artikel eerder dit schooljaar in Dyademagazine beschrijft drie mogelijkheden om eventuele scheve verhoudingen in de beloning tussen leraren en leidinggevenden recht te trekken. De eerstgenoemde oplossing is leidinggevenden te benoemen in een L-schaal die hoger is dan de L-schaal van de leraren in het team. Deze oplossing is echter in strijd met de CAO PO. De AVS heeft hierover contact gehad met Dyade.

Het betreffende artikel in Dyademagazine nummer 9 (september 2018) is geschreven door mevrouw Wilma Rijndorp-Kreft en heeft als titel: ‘CAO PO 2018–-2019: De gevolgen van de salarisverhogingen van leerkrachten voor de beloningsverhoudingen met leidinggevenden’. Hieronder zet de AVS uiteen waarom deze oplossing in strijd is met de CAO PO.

De CAO PO kent op basis van artikel 5.1 lid 1 CAO PO de volgende vier functiecategorieën: directie (directeur en adjunct-directeur), leraar, onderwijsondersteunend personeel (oop) en participatiebaan. De CAO PO kent voor deze vier functiecategorieën aparte salarisschalen. Artikel 5.1 lid 2 CAO PO bepaalt dat leidinggevende functies en functies met leidinggevende taken worden beschreven en gewaardeerd met FUWA PO. Artikel 5.1 lid 3 CAO PO bepaalt dat de functies behorend tot de categorie leraar worden beschreven en gewaardeerd met FUWA PO. Vervolgens bepaalt artikel 5.1 lid 4 CAO PO dat voor leraren per 1 september 2018 nieuwe functiebeschrijvingen gelden: L10, L11 of L12.

Hoofdstuk 6 van de CAO PO bevat bepalingen over het salaris. Zo staat in artikel 6.1: ‘Met inachtneming van de navolgende bepalingen wordt de werknemer bezoldigd volgens de bij zijn functie behorende salarisschaal (actuele loonpeil) vermeld in bijlagen A1 tot en met A4 van deze cao.’ Artikel 6.1a lid 1 CAO PO bepaalt expliciet dat een werknemer behorend tot de functiecategorie leraar wordt ingeschaald in een L-schaal. Lid 2 bepaalt vervolgens dat per 1 september 2018 alle werknemers behorend tot de functiecategorie leraar worden ingepast in een nieuwe salarisschaal, waarvoor vervolgens L10 tot en met L12 geldt. Artikel 6.22 (in combinatie met bijlage A1) van de CAO PO bepaalt de salarisschaal voor de normfunctie directeur. Vanaf 1 augustus 2006 moeten alle niet-normfuncties die ontwikkeld worden met behulp van het functiewaarderingssysteem FUWA PO beschreven en gewaardeerd worden. In het voorbeeldmateriaal van FUWA PO zijn alle functies weergegeven als numeriek. Niet alleen de functies directeur en algemeen directeur, maar ook de lerarenfuncties. De functies directeur en algemeen directeur zijn op drie niveaus opgenomen (de schalen DA, de schalen DB en DC en de schalen DC, DD en DE). Het geautomatiseerde systeem FUWA PO geeft bij gebruik voor de directiefuncties als uitkomst de schalen 10 tot en met 14 weer. Deze numeriek weergegeven schalen moeten vertaald worden naar de schalen voor de functiecategorie directeuren, conform de conversietabel van de Stichting Personeelsinstrumenten Onderwijs (SPO), zoals weergegeven in bijlage A1:

• schaal 10 = DA
• schaal 11 = DB
• schaal 12 = DC
• schaal 13 = DD
• schaal 14 = DE

De inschaling van leidinggevenden in de L-schaal is in strijd met artikel 5.1 en artikel 6.1 in combinatie met bijlage A1 tot en met A4 van de CAO PO, nu de L-schaal geldt voor een werknemer behorend tot de functiecategorie leraar. Voor de functiecategorie directeuren gelden de schalen DA tot en met DE.

Meer informatie: Leonie Oude Essink (l.oudeessink@avs.nl), jurist AVS

Gerelateerd nieuws