Scholenpanel – Ledenraadpleging actieplan Leerkracht! (april/mei 2008)

Leden van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) zijn in overgrote meerderheid positief genoeg over het actieplan LeerKracht! om het akkoord te steunen: 86 procent van de stemmen is voor, 14 procent tegen. Tegelijkertijd geven veel leden aan dat zij teleurgesteld zijn over het ontbreken van voldoende budget om op alle basisscholen structurele ondersteuning in te kunnen zetten.
Ton Duif, voorzitter van : “De leden laten hiermee duidelijk zien realistisch te zijn. We hebben veel binnengehaald, dat moeten we niet onderschatten. Dat de leden die kanttekening van de ondersteuning maken is terecht en we zullen er dan ook hard voor blijven knokken dit in de komende tijd voor elkaar te krijgen.

De belangrijkste winstpunten voor (adjunct) schoolleiders zijn:

·          een salarisverbetering voor schoolleiders,
·          het afschaffen van de laagste salarisschaal voor adjuncten en
·          het schrappen van de verslechtering van de BAPO-regeling.

Op 15 april jl. ondertekende ook het onderhandelaarsakkoord. Het bestuur van heeft dit akkoord met positief stemadvies voorgelegd aan de leden. Daarna organiseerde diverse bijeenkomsten in het land, om vragen van leden te kunnen beantwoorden. Ook op de website en via het maandblad Kader Primair zijn de leden op de hoogte gebracht van de inhoud van het akkoord.

Tot maandag 26 mei 13.00 uur konden de leden via en afgesloten digitale enquête hun stem uitbrengen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.