Lees ook

  • Verlenging subsidie voor samenwerkingen regulier en speciaal onderwijs

    In aanloop naar meer inclusief onderwijs, is er enkele jaren geleden een subsidie in het leven geroepen om experimenten te ondersteunen op plekken waar regulier en speciaal onderwijs veel intenser willen gaan samenwerken. De subsidieregeling (Beleidsregel experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs 2020) wordt met twee schooljaren verlengd. Aanvragen voor 2022-2023 moeten vóór 1 juli a.s. ingediend worden, voor 2023-2024 is de deadline 1 mei 2023. Dit experiment regelt dat...

  • Wiersma wil haast maken met verbeteraanpak Passend onderwijs

    Minister Wiersma wil de verbeteraanpak Passend onderwijs en de ontwikkeling naar inclusiever onderwijs versnellen. Ook wil hij het registreren van verzuim vergemakkelijken en een plan voor hoogbegaafden leerlingen ontwikkelen. In het Kamerdebat op 30 maart sprak hij met de Vaste Kamercommissie OCW over zijn plannen en deed hij een aantal toezeggingen. Aanleiding voor het debat was de voortgangsrapportage Passend onderwijs en de verzuimbrief. De minister wil de verbeteraanpak Passend...

  • Week van Inclusief onderwijs – 27 september t/m 1 oktober

    Van 27 september tot en met 1 oktober organiseert het Platform Naar Inclusiever Onderwijs de Week van Inclusief Onderwijs. Tijdens de week wordt stilgestaan bij het belang van inclusief onderwijs, de goede stappen die al gezet zijn en de stappen die nog gezet moeten worden. Er zijn diverse (online) bijeenkomsten waarin deelnemers met verschillende partijen in gesprek gaan over hoe de route naar inclusief onderwijs versneld kan worden. Daarnaast gaat JongPIT, de stichting voor en door...

Al het nieuws over inclusief onderwijs