1 resultaten
  • Publicatie zorg voor kinderen met ADHD

    De publicatie Naar betere zorg voor kinderen met ADHD, regionale samenwerking tussen onderwijs, gezondheidszorg en jeugdzorg doet verslag van de resultaten van een praktijkstudie van het LCOJ. De studie onderzocht veelbelovende initiatieven die de zorgverlening voor kinderen met ADHD, hun ouders en leerkrachten in het basisonderwijs verbeteren. De publicatie beschrijft initiatieven in de regio’s Rotterdam, Maastricht, Delft en Lelystad. De werkwijze in de regio Delfland wordt uitgebreider...