8 resultaten
 • 14 november: themabijeenkomst Vitaliteit & Gezondheid

  Zet in je agenda! Wil je in je laatste werkzame jaren je fysieke en mentale balans in orde hebben? Geef je dan op voor de themabijeenkomst ‘vitaliteit & gezondheid’ op dinsdagmiddag 14 november, georganiseerd door de AVS-commissie Duurzaam Vitaal in samenwerking met het Vervangingsfonds. In actieve werkvormen, zoals gesprekken met andere deelnemers, krijg je inzicht en inspiratie zodat je weet welke stappen je kunt zetten om fysiek en mentaal gezond te blijven. Je kunt de...

 • Factsheet gezondheidszorg in onderwijstijd

  De minister van OCW heeft op 29 oktober 2021 de Factsheet gezondheidszorg in het onderwijs gepubliceerd. Deze factsheet vervangt de Factsheet diabeteszorg in het primair onderwijs van december 2015. De factsheet is bedoeld om scholen te helpen bij het organiseren van medische zorg aan leerlingen. De factsheet bevat informatie over hoe de school, de ouders, de leerling en de professionele zorgverlener samen afspraken kunnen maken over het verlenen van gezondheidszorg aan een leerling op...

 • Vervolgprotocol opstart SBAO en SO

  Het vervolgprotocol opstart Speciaal Basisonderwijs (SBAO) en Speciaal Onderwijs (SO) is een vervolgversie op het protocolvoor de opstart van het SBAO en SO vanaf 11 mei 2020. Dit vervolgprotocol bevat verruimingen en verduidelijkingen die zijn gebaseerd op het kabinetsbesluit de basisscholen vanaf 8 juni weer geheel open te stellen. Uit dat besluit volgen ook verruimingen voor het SBAO en SO. Het protocol is opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FvOv, en AVS, in afstemming met...

 • Anti-pestprogramma’s, werkdrukgelden, medische handelingen en salaris schoolleiders

  AVS-voorzitter Petra van Haren reageerde op 24 mei in het Algemeen Dagblad en NOS Journaal op het onderzoek naar effectieve anti-pestprogramma’s van vijf Nederlandse universiteiten en het Trimbos Instituut, in opdracht van OCW en het NRO. Vier programma’s zouden er daadwerkelijk voor zorgen dat pesten wordt teruggedrongen. Van Haren: “Ik raad scholen aan niet te snel conclusies te trekken, een eigen afweging te maken en eigen pad te kiezen. Als in dit onderzoek geen effect bewezen wordt,...

 • OCW neemt advies diabeteszorg in overweging

  De Diabetesvereniging Nederland heeft zich namens de coalitie Zorgeloos verdiept in de mogelijkheden van zorg aan leerlingen met suikerziekte in het Passend onderwijs. De belangenvereniging heeft een oplossing voorgesteld om tegemoet te komen aan de wetgeving rond medisch handelen door leraren. Het ministerie van Onderwijs buigt zich nu over het advies. Dit meldt Diabetesvereniging Nederland.  Leerlingen met diabetes moeten, met de invoering van de wet Passend onderwijs, een plek krijgen...

 • Tussen pengreep en insulinepen

  Iedere school kent leerlingen met medische problemen, zoals ernstige allergieën, epilepsie of suikerziekte. Door Passend onderwijs zou het regulier onderwijs zich meer geconfronteerd kunnen zien met leerlingen waarbij die problemen ernstig zijn. Welke zorg kan, mag en wil onderwijskundig personeel bieden? Door de invoering van Passend onderwijs en het schrijven van het schoolondersteuningsprofiel zijn veel scholen gaan nadenken over hun toelatings- en ondersteuningsbeleid. Daarbij passeerden...

 • ​Toelating van en medicijnverstrekking aan leerlingen met diabetes

  Staatssecretaris Sander Dekker heeft in zijn brief van 1 juli 2014, mede namens de staatssecretaris van VWS, een reactie gegeven op vragen die gesteld zijn over het toelaten van en de medicijnverstrekking aan een diabeteskind op school. Dekker is van mening dat alle kinderen de mogelijkheid moeten krijgen om goed onderwijs te volgen. Op grond van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte moet een school onderzoeken of zij een leerling met een beperking of chronische...

 • Juf, help je me met mijn vingerprikje?

  Een aspirientje geven als een kind onder schooltijd ziek wordt. Op de meeste scholen liggen medicijnen klaar voor als een epileptisch kind een aanval krijgt. Nederland telt 12.000 schoolgaande kinderen met diabetes, die steeds vaker door hun leerkracht worden geholpen met bloedprikken. Ook leerlingen ...