Zelftesten in en na de zomervakantie

coronatest

Het ministerie van OCW roept leerlingen en personeel van het voortgezet onderwijs op om ook in de zomervakantie zichzelf te testen: twee keer bij terugkomst van een (eventuele) binnenlandse of buitenlandse vakantie en twee keer voor de aanvang van het nieuwe schooljaar. Het is de bedoeling dat scholen de testen voor de vakantie aan hun leerlingen en personeel uitreiken. Op Zelftesten in het onderwijs is een flyer te vinden en sociale media uitingen die te gebruiken zijn voor voorlichting. Half augustus ontvangen scholen de informatie over het testen in het onderwijs na de zomervakantie.

Scholen voor het voortgezet onderwijs hebben de afgelopen weken het verzoek gekregen om hun leerlingen en personeelsleden voor de zomervakantie vier extra zelftesten mee naar huis te geven. De oproep is om twee keer na terugkomst van een (eventuele) binnenlandse of buitenlandse vakantie te testen én twee keer voor de eerste schooldag.

Ter ondersteuning van deze oproep is er een flyer voor leerlingen met informatie over het belang en de timing van zelftesten in de zomer. Scholen kunnen deze flyer printen en meegeven met de testen, of als pdf-bestand digitaal verspreiden onder de leerlingen. Daarnaast zijn er berichten beschikbaar die scholen via hun eigen sociale media schoolaccounts kunnen verspreiden.

Zelftesten na de zomervakantie

Op dit moment is nog niet bekend hoe er na de zomervakantie wordt getest in het onderwijs. Het is handig voldoende testen op voorraad te houden om na de zomer in ieder geval risicogericht te kunnen testen. Half augustus ontvangen de scholen informatie over het testen in het onderwijs na de zomervakantie.

Links