Manifest voor de schoolleider

AVS wil alle schoolleiders in Nederland nog meer het gevoel geven dat we voor, naast en achter je staan. Dat we strijden voor jouw belangen en dat je bij ons met elk ‘schoolleidersprobleem’ terecht kan voor een luisterend oor, ondersteuning en praktische hulp. Dat vraagt van AVS  daadkracht: niet alleen praten, maar ook doen en laten zien wat wel en niet gelukt is. Daarom hebben we Het manifest voor de schoolleider opgesteld. Daarin lees je wat je concreet van ons mag verwachten én waar je ons aan mag houden. Dit zijn onze doelen:

1) Erkenning: Jij doet er toe

Jij doet er toe. Het vak van schoolleider doet er toe. Dat is niet alleen iets waar allerlei onderwijsinstanties, de politiek en beleidsmakers van overtuigd moeten zijn of worden. De strategische rol die elke schoolleider in Nederland vervult, verdient een officiële plek te krijgen in wet- en regelgeving en in beleid. AVS wil dat dit een vanzelfsprekendheid wordt. Het mag niet de vraag zijn óf de term ‘schoolleider’ valt in allerlei officiële documenten en beleidsstukken. Nee, dat moet een automatisme zijn. Iedereen hoort ervan doordrongen te zijn dat jij als directeur het verschil maakt op jouw school, voor jouw leerlingen, voor jouw team. Als heel onderwijs Nederland of zelfs de hele samenleving dat ten volle beseft, dan is het niet meer dan logisch dat elke schoolleider zich volledig kan focussen op die strategische rol en ondersteuning krijgt bij taken en zaken die daarvan afleiden. Dan is het niet meer dan vanzelfsprekend dat ook jouw belangen in  medezeggenschap en inspectietoezicht goed geregeld zijn. De erkenning voor jou als schoolleider is voor AVS de sleutel tot verandering. De sleutel die de aantrekkelijkheid van het beroep gaat vergroten. De sleutel die ervoor zorgt dat elke schooldirecteur in Nederland kan doen waar het werkelijk om draait: de regisseur zijn van de ontwikkeling van kinderen. Daarom staat bij AVS die erkenning voor het vak op nummer één.

2) Professionalisering: Versterk je leiderschap

De samenleving verandert, het onderwijs verandert en daarmee ook de rol van de schoolleider. Kon je in de jaren negentig het directeurschap nog combineren met een of twee dagen lesgeven. Dat is allang niet meer het geval. De schoolleider anno 2024 is ook niet meer degene, die ‘alleen maar’ de rekeningen betaalt en zorgt dat er voldoende schriften op voorraad liggen. Nee. Juist nu is er een sterke behoefte aan stevig leiderschap van schoolleiders met een duidelijke visie en heldere strategie op onderwijs. Want de problemen die de school binnendringen zijn complexer, de vragen die gesteld worden veeleisender. Daarmee nemen de verantwoordelijkheden die op het bord van de schoolleider belanden toe en moet je steeds vaker ingewikkeldere keuzes maken. Hoe doe je het goede voor je leerlingen, voor je team? Met een betere professionalisering kun jij die vragen makkelijker beantwoorden. AVS doet er alles aan om jouw leiderschap kracht bij te zetten. Onze academie biedt daarvoor een breed scala aan mogelijkheden. Opleidingen, incompany-trajecten en masterclasses bieden jou de mogelijkheid om je leiderschap aan te scherpen en bij te schaven. Met het grootste aanbod in Nederland en een gemiddelde waardering van 8.2, zorgen we ervoor dat elke schooldirecteur zich kan blijven professionaliseren op de manier die het beste bij jou past.

3) Waardering: Krachtige arbeidsvoorwaarden

Net als een klas niet zonder leerkracht kan, zo kan een school niet zonder schoolleider. Het tekort aan schoolleiders moet omlaag! Daarom maakt AVS er zich hard voor om ‘leiderschapsvorming’ onderdeel te laten worden van elke pabo- en lerarenopleiding van Nederland. We hebben ook een toegankelijk zij-instroomtraject ontwikkeld, die nieuwe directeuren klaarstomen voor dit geweldige vak. Zo vergroten we onze kweekvijver met nieuw leidinggevend onderwijstalent. Maar daarmee kom je er niet. Dat je het mooiste vak van de wereld hebt en ook zó nadrukkelijk maatschappelijk van betekenis bent, verdient niet alleen erkenning, maar ook meer waardering. AVS strijdt samen met jou voor een beloningsbeleid dat recht doet aan de verantwoordelijkheid en waarde van het vak van schoolleider. Dat zit hem niet alleen in een beter salaris, maar ook in andere goede arbeidsvoorwaarden en een eigentijds HR-beleid met goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid als speerpunten. Daarnaast maakt AVS werk van het schoolleiderstekort door het onderwijs als aantrekkelijke sector voor ambitieuze leiders te profileren. Essentieel zijn: krachtige arbeidsvoorwaarden. Die zorgen  dat mensen van binnen en buiten het onderwijs willen doorgroeien tot sterke schoolleiders.

4) Toekomstbestendig: Schooldirecteur NEXT

De schooldirecteur van nu is vaak de centrale spil en de belangrijkste schakel in de omgeving waar kinderen gezond, veilig en kansrijk opgroeien en goed worden voorbereid op de toekomst. En we voorspellen je, in de toekomst gaat er op dat vlak hoogstwaarschijnlijk nog meer van de schoolleider gevraagd worden. Vooruitzien is regeren! Daarom neemt AVS actief het voortouw in het ontwikkelen van een visie op de rol van de schooldirecteur in de toekomst. De komende vijf tot tien jaar zal de schoolleider steeds meer die essentiële schakel vormen in het functioneren van de basisschool binnen de buurt, wijk of in het dorp.  Welke competenties en kernkwaliteiten heb je daarvoor nodig? Samen met schoolleiders onderzoeken we dat en bekijken we hoe jij je deze rol succesvol kunt blijven vervullen. We hebben daarvoor specifieke aandacht voor dé uitdagingen van deze tijd: leefbaarheid, kansengelijkheid en de integratie van de rijke schooldag in het onderwijs. En het blijft niet bij woorden. We ontwikkelen samen met onze leden en kennispartners trainingen, bieden ondersteuning en geven beleidsadvies. Zo zorgen wij dat jij als schooldirecteur NEXT toegerust bent om het goede voor je leerlingen en je team te kunnen blijven doen.

5) Versterking: Jouw expertisecentrum

Meer dan ooit wil AVS hét expertisecentrum voor schoolleiders in Nederland zijn. Bij ons kun je terecht voor gedegen kennis, good practices en wetenschappelijk onderzoek. AVS brengt actuele informatie bijeen en verbindt jou met collega’s en de juiste experts.

Zo staat onze community aan de basis voor jouw professionele groei. Bij ons vind je antwoorden op al je vragen, inclusief jouw specifieke ontwikkelingsvraagstukken. We durven ons daarbij ook buiten de gebaande paden te begeven. Voor wie bijvoorbeeld niet terug wil naar de schoolbanken, bieden we naast traditionele leervormen ook studiereizen aan, netwerkbijeenkomsten en natuurlijk ons jaarlijkse congres in maart. Hier krijg je de kans om met collega-directeuren te praten over ons prachtige vak, bijgepraat te worden over actuele ontwikkelingen en fijne inspiratie over onderwijs op te doen. Wij zijn er om jouw ontwikkeling kracht bij te zetten.

6) Samenwerking: Groeien doe je niet alleen

Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Het is een gelouterde uitspraak, die wij als AVS ook in onze binnenzak hebben zitten als mantra. Want als kleine bond voor schoolleiders moeten we samenwerken om voor jou het juiste voor elkaar te boksen. Om de strategische rol die jij als schoolleider hebt op de kaart te zetten, werken we samen met de PO-Raad en VO-raad. Op het gebied van professionalisering zoeken we het Schoolleidersregister PO op, en stimuleren we onze leden om bij te dragen aan een stevige kennisbasis voor schoolleiders. We nemen deel aan uiteenlopende onderzoeksprojecten zoals het lectoraat Leiderschap in het basisonderwijs en het programma Ontwikkelkracht, die jouw vakmanschap kracht kunnen bijzetten. Daarnaast we wenden onze invloed aan richting onderwijsorganisaties via de codes voor goed bestuur. En al die opgedane informatie houden we niet voor onszelf, maar delen met internationale partners (en andersom) zodat schoolleiders uit heel Europa er profijt van kunnen hebben. Wij geloven in samen. Maar daar hebben we wel jou bij nodig.

Sluit je aan, word lid!