AVS zet schooldirecteuren in positie. Dat doen we door de belangen van schoolleiders te behartigen in de politiek, bij besturen en de lerarenbonden. Het vak van de schooldirecteur verandert. AVS speelt daarop door in te zetten op goed werkgeverschap, een betere relatie tussen schooldirecteur en bestuur, eerlijke beloning (FUWA PO) en voldoende ondersteuning op school. Waar mogelijk leggen we jouw belang vast in de cao en waar nodig bieden we ondersteuning op maat. Uiteraard werken we ook samen aan oplossingen voor de personeelstekorten in het onderwijs zoals een regionale aanpak en de werving van zij-instromers. AVS zet het belang van de schooldirecteur steeds weer op de (politieke) agenda.

Jouw strategische rol

AVS verankert de strategische rol van de schoolleider. Want jij hebt als schoolleider je professionele ruimte en ondersteuning nodig om vanuit een gedragen visie de onderwijskundige en maatschappelijke opdracht van de school uit te voeren. Dit bevordert de kwaliteit van het onderwijs.

Iedere onderwijsorganisatie werkt met een code voor goed bestuur en heeft een actueel managementstatuut. Jouw strategische rol en positie zijn daar onderdeel van. AVS ondersteunt jou bij het maken van goede interne afspraken over de manier waarop jij bij de uitoefening van taken en bevoegdheden wordt betrokken. Ook het proces van visieontwikkeling, de besluitvorming op organisatieniveau en in de regio en de taken en rollen van het bestuur worden in de code en het statuut beschreven. AVS schrijft opiniestukken en is betrokken bij de vorming van de Onderwijsregio’s.

Standpunt FUWA

Directeuren zijn belangrijk voor de onderwijskwaliteit en het welbevinden (behouden en aantrekken) van leerkrachten. AVS vindt dat strategische taken en leiderschap aan het onderwijs de kerntaken zijn van directeuren. Dat is waar zij uiteindelijk het grootste verschil maken in het onderwijs aan de leerlingen. Om dit te kunnen doen is erkenning, waardering en ondersteuning nodig. Besturen die deze belangrijke rol van directeuren voor het onderwijs erkennen, geven daar ook een eerlijke waardering aan en dragen zorg voor voldoende ondersteuning. AVS zet zich in om de positie van directeuren te versterken en spreekt de besturen aan op goed werkgeverschap.