AVS Netwerk

Het schoolleidersvak is een mooi vak, maar op school ben jij meestal de enige schoolleider. Daarom hebben veel schoolleiders behoefte aan collegiaal contact met elkaar. De AVS biedt die netwerkfunctie, bijvoorbeeld door het organiseren van netwerkbijeenkomsten, internationale reizen en het delen van kennis en (vak)informatie. Ook peilt de AVS vaak de mening van haar leden om te horen wat er leeft bij haar achterban en daarmee actie te ondernemen richting politiek en media. Want bij de AVS staan schoolleiders centraal.