Tijdens de schoolsluiting verzorgen scholen naast het afstandsonderwijs ook de noodopvang voor leerlingen in een kwetsbare positie en voor kinderen waarvan minstens een ouder een cruciaal beroep heeft. Kinderopvangorganisaties hebben aangeboden om scholen waar nodig en waar mogelijk te ondersteunen bij de noodopvang. Hiervoor is de Handreiking samenwerking kinderopvang en onderwijs in noodopvang gemaakt.

De handreiking formuleert een aantal uitgangspunten voor de samenwerking. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat er heldere afspraken worden gemaakt over de kosten. Daarnaast wordt verwezen naar goede voorbeelden van regio’s waar kinderopvang en onderwijs al intensief samenwerken in de noodopvang, zoals Amsterdam en Den Haag. De gemeente kan scholen helpen door hen in contact te brengen met kinderopvangorganisaties die ruimte hebben voor de ondersteuning van de noodopvang op scholen.

De handreiking is opgesteld door de PO-Raad, de Brancheorganisatie Kinderopvang en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. De handreiking is afgestemd met de VNG en het ministeries van OCW en SZW.

Link

Gerelateerd nieuws