Via een schrijven, gedateerd op 8 juli 2021, geeft demissionair minister Slob inzicht in de verwachtingen na de zomervakantie 2021. Hierin wordt vermeld dat op 13 augustus het kabinet een besluit neemt over de coronamaatregelen na de zomer, nadat het OMT hierover advies heeft uitgebracht.

Het basisscenario is dat de richtlijnen die nu gelden van kracht blijven. Als de situatie sterk verbetert of juist verslechtert, dan kunnen maatregelen worden af- of opgeschaald. De leraren, schoolleiders, ondersteunend personeel en schoolbestuurders worden kort na de besluitvorming geïnformeerd over de geldende richtlijnen bij de start van het nieuwe schooljaar, ook als ze hetzelfde blijven als nu.

Verder geeft de minister aan dat ondanks de gunstige ontwikkelingen van de coronacijfers een ieder voorzichtig moet blijven.

Hij bedankt een ieder voor hun inzet en wenst hen een goede vakantie. De brief van de minister is hieronder te downloaden.

Neem contact op met de AVS Helpdesk

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt.

Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Gerelateerd nieuws