Berichten

Het groene klaslokaal

Buiten de kaders denken betekent soms dat je je vertrouwde omgeving achterlaat en je buiten de geijkte paden begeeft. De natuur in, bijvoorbeeld. Uit onderzoek van IVN Natuureducatie blijkt dat zo’n drie kwartvan de ouders natuureducatie en een groen schoolplein belangrijk vindt. Op Algemene School Oost in Bergen op Zoom zijn ze daar heel ver mee. Wat levert dit op? “We zijn een BiologiePlusSchool. Dat betekent dat natuureducatie een vaste pijler is van ons onderwijs”, vertelt Saskia...

Gesteggel over het schooladvies

Zo ga je goed om met de emoties van ouders Om kinderen lekker te laten starten op de middelbare school, is het handig dat ouders het eens zijn met het schooladvies. In de media ontstaat soms het beeld dat vaders en moeders massaal het klaslokaal binnen­stormen, omdat ze vinden dat hun kind toch tenminste naar havo moet kunnen. Alhoewel echte aanvaringen meestal uitblijven, gaan daar soms lastige gesprekken aan vooraf. Hoe pak je die goed aan? Wie de media in het voorjaar volgt, krijgt...

‘Schoolleiders hebben een voortrekkersrol’

Petra van Haren over acht jaar AVS-voorzitterschap December is traditiegetrouw de afsluiting van het jaar en voor de AVS gaat dat meer dan ooit op. Bestuursvoorzitter Petra van Haren start in januari als directeur van de European School Heads Association (ESHA). En dat betekent: afscheid nemen. In KADER blikken we terug op een veelbewogen periode van acht jaar, waarin Van Haren zich volop heeft ingezet om de positie van de schoolleider te versterken en zichtbaarder te maken. Petra van...

CAO PO 2021 als boek te bestellen

Ook salaristabellen en ABC van de CAO PO De nieuwe CAO PO 2021 is beschikbaar als fysiek boek. Naast de nieuwe salaristabellen zijn er kleine wijzigingen doorgevoerd, zoals de eenmalige verhoging van de eindejaarsuitkering van 6,3 naar 6,5 procent. Ook is de tekst van de herregistratie Schoolleidersregister PO aangepast. De termijn is verlengd van vier naar vijf jaar en de bijbehorende procedure is in Bijlage XVIII herzien. Naast de CAO PO 2021 in boekvorm is er een aparte uitgave...

Vredesonderwijs in bezet gebied

Hope Flowers is een particuliere Palestijnse school in Bethlehem. Het team geeft niet alleen les in rekenen en taal, het helpt leerlingen ook met traumaverwerking en bereidt hen voor op een leven in vrede. Warner ten Kate, oud-schoolbestuurder, vertelt waarom hij de school een warm hart toedraagt. Via vrienden ben ik in contact gekomen met Hope Flowers, een school in Bethlehem. Dankzij particuliere giften waarborgt de school zijn onafhankelijkheid. De visie van Hope Flowers is dat kinderen...

Schoolleider van het jaar (deel 1)

In de rubriek Vernieuwers komen innovatieve schoolleiders aan het woord die inspiratie bieden voor anderen en de beroepsgroep op de kaart zetten. Deze keer: Marleen de Kleijn van Startpunt Internationaal in Den Haag en Henny de Koning van de Bloemhof en Pantarijn in Rotterdam. Zij zijn beiden genomineerd voor de titel ‘Innovatieve Schoolleider van het Jaar’. Marleen de Kleijn Sinds mei 2020 is Het Startpunt officieel een IB-Worldschool (International Baccalaureate). De school voert...

‘Ik was toe aan een vervolgstap’

Leergang Oriëntatie op bestuurlijk leiderschap De leergang Oriëntatie op bestuurlijk leiderschap van de AVS Academie is bij uitstek geschikt voor ervaren schoolleiders die op een kantelpunt in hun loopbaan staan. Wie een bestuurlijke functie overweegt, kan in deze leergang nagaan of die overstap inderdaad een passend vervolg is. “De leergang Oriëntatie op bestuurlijk leiderschap kun je zien als een zoektocht”, zegt programmaleider Marieke van Leeuwen. “Deelnemers onderzoeken hun...

Ontspanning, loslaten lesmethodes en ouderbetrokkenheid

De scholen in Estland doen veel aan sport, ademhaling en mindfullness. Leerkrachten geven les aan de handvan leerlijnen, niet van een lesmethode. Mogelijk verklaart dat de goede schoolresultaten van Estse leerlingen. Ook het ouderwetse ‘stampwerk’ in de scholen zal daaraan bijdragen. In 2019 nam schoolleider Monique Rodenburg van CBS De Oase in Twello deel aan een studiereis naar Estland. “Vooraf was ik vooral benieuwd hoe de scholen in Estland omgaan met Passend Onderwijs. Maar...

‘Het gaat erom dat je vergezichten kunt vertalen naar de praktijk’

Schoolleider zonder pabo Jan-Willem van der Vijver heeft leidinggevende functies gehad bij de politie en Jeugdzorg, les gegeven binnen het mbo en hbo en is gemeenteraadslid geweest met onderwijs in zijn portefeuille. Nu is hij schoolleider op een basisschool in Katwijk aan Zee. “Alles komt in het schoolleiderschap samen.” “Een schooldirecteur die ik ken zei tegen mij dat het schoolleiderschap ook wel iets voor mij zou zijn. Daar had ik nooit aan gedacht, ik zag een schoolleider als...

Ondernemend leiderschap

De blik gaat naar buiten

Leergang Ondernemend leiderschap Kijken in de keuken van andere leidinggevenden inspireert. In de leergang Ondernemend leiderschap bezoeken deelnemers uiteenlopende bedrijven en organisaties en spreken ze met leidinggevenden aldaar over drijfveren, leiderschap, ondernemen en inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. “Dit is een leergang waarin we veel eigen initiatief en leiderschap van de deelnemers verwachten”, zegt Henk Derks, onderwijskundige en een van de programmaleiders van...

‘Het leerproces op alle niveaus optimaliseren’

Leergang Leidinggeven aan een lerende school Niet alleen leerlingen leren op school. Leraren doen dat ook. Door goed naar het leerproces van hun leerlingen te kijken, leren ze wat de volgende stap van ieder kind moet zijn. Ondersteuning door de schoolleider is daarbij onontbeerlijk. De schoolleider leert op zijn of haar beurt weer van het leerproces van de leraren. “Kinderen verrassen je elke dag”, zegt Loes van Wessum, programmaleider van de leergang Leidinggeven aan een lerende...

Competentiegericht coachen - Hans Roggen

‘Het vraagt moed om met je kop in de wind te staan’

Mentoring- en coachingstrajecten voor schoolleiders, ook online Schoolleiders hebben, zeker in deze tijden, vragen over het welzijn van hun collega’s en leerlingen. Maar ook dieper liggende vragen kunnen zich aandienen, bijvoorbeeld over het eigen functioneren. Dan kan een mentor of coach die een luisterend oor biedt, praktische tips geeft en met je werkt aan onderliggende patronen, een goed idee zijn. “In deze tijd komen andere vraagstukken naar voren dan anders”, zegt Linda...