Berichten

‘Het gaat erom dat je vergezichten kunt vertalen naar de praktijk’

De blik gaat naar buiten

‘Het leerproces op alle niveaus optimaliseren’

‘Het vraagt moed om met je kop in de wind te staan’

‘We moeten tegen leerlingen zeggen dat het goed komt en dat wij ze daarbij helpen’

‘Het tocht hier soms als de neten’

Welbevinden: voorwaarde voor ontwikkeling

Aansprekend en aanspreekbaar zijn als bestuurder

‘Je ziet de resultaten stijgen’

Schoolleiderschap: van droom naar succes

Meer lucht in het lokaal met kleinere klassen

‘Feedback werkt alleen als het veilig is’