Schoolleider van het jaar (deel 1)

In de rubriek Vernieuwers komen innovatieve schoolleiders aan het woord die inspiratie bieden voor anderen en de beroepsgroep op de kaart zetten. Deze keer: Marleen de Kleijn van Startpunt Internationaal in Den Haag en Henny de Koning van de Bloemhof en Pantarijn in Rotterdam. Zij zijn beiden genomineerd voor de titel ‘Innovatieve Schoolleider van het Jaar’.

Marleen de Kleijn

Sinds mei 2020 is Het Startpunt officieel een IB-Worldschool (International Baccalaureate). De school voert het ‘Primary Years Programma’ uit, waarbij onderzoekend leren het uitgangspunt is. Marleen heeft volgens haar team een duidelijke visie die door iedereen in de school gedragen wordt. Zij heeft veel vertrouwen in het team, wat hen inspireert het beste uit zichzelf en de leerlingen te halen.
Wat zijn jouw drijfveren?
“Ik vind het belangrijk om gelijke kansen te creëren voor alle kinderen. De kinderen in onze wijk zijn niet geboren in een gouden krib. Zij moeten vaak harder knokken dan ik op hun leeftijd en zullen later, in het werkende leven, meer obstakels tegenkomen. Ik wil dat deze kinderen dezelfde kansen hebben als leeftijdsgenootjes in een betere situatie. Daar kom ik ‘s morgens mijn bed voor uit.”

Wat wil je bereiken?

“We hebben de eerste stap gezet, we zijn geautoriseerd als IB Worldschool. Nu moeten we dat borgen. Onze ambitie is een opleidingsschool te worden voor andere scholen die IB Worldschool willen worden. We willen onderzoeken hoe je kinderen die afwisselend in Nederland en een ander land wonen, een goed programma kan bieden. Daarnaast willen we nagaan welke middelbare scholen het vervolgprogramma kunnen aanbieden, zodat oze leerlingen kunnen doorstromen.”

Hoe betrek je je team?

“Ik bof met het meest geweldige team dat je kan bedenken. Het team zegt volmondig ‘ja’, zowel destijds tegen de beslissing om een IB Worldschool te worden, als nu tegen de ambities voor de komende jaren.”

Henny de Koning

De leerlingen van obs Bloemhof en obs Pantarijn zijn gebaat bij onderwijs op maat. Om antwoord te kunnen geven op complexe vraagstukken kijkt Henny de Koning ook naar mogelijkheden buiten de geijkte paden. Henny staat open voor iedereen, ziet en hoort teamleden, ouders en leerlingen, heeft humor en vooral veel passie voor het onderwijs.

Wat zijn jouw drijfveren?
“De twee scholen waarvan ik schoolleider ben, staan in een wijk waar veel gezinnen wonen met sociaal-economische achterstanden. Kansengelijkheid is voor mij belangrijk. Ik wil dat onze leerlingen op een zo hoog mogelijk niveau instromen in het voortgezet onderwijs. Daarvoor moeten leraren zich kunnen concentreren op de kerntaak: lesgeven.”

Wat wil je bereiken?
“In de VS draait een onderwijsmodel voor kansengelijkheid: Uncommon Schools. Dat is vertaald naar de Nederlandse onderwijssituatie, onder de naam Rotterdams Goud. Obs Bloemhof en obs Pantarijn gaan over twee jaar gezamenlijk verder in een nieuw schoolgebouw. Dat richten we zo in, dat we Rotterdams Goud op de best mogelijke manier kunnen vormgeven.”

Hoe betrek je je team?
“Beide schoolteams zijn enthousiast. We organiseren gezamenlijke studiedagen en een keer per maand is er een workshop waarbij we beide teams meenemen in alle fases van de vernieuwing. We observeren elkaars lessen over en weer, we leggen alles langs de meetlat van het nieuwe onderwijsconcept. De intern begeleiders en de locatieleiders van de scholen werken al intensief samen.”

Interessant?
Dit artikel stond in KADER , het vakblad voor schoolleiders, dat AVS-leden exclusief ontvangen. Wil jij KADER ook op de deurmat hebben? Word lid of abonnee, ontvang voortaan een kersvers exemplaar in de brievenbus en versterk de positie van schoolleiders.