Onderhandelaarsakkoord: loonkloof gedicht en extra’s voor schoolleiders

Het salarisgebouw voor personeel in het primair onderwijs wordt gelijkgetrokken met collega’s in het voortgezet onderwijs. Dit zorgt voor een hoger salaris en dat maakt het aantrekkelijker om in het onderwijs te werken. Ook schoolleiders verdienen en krijgen meer waardering. “Het is fijn dat er wordt geïnvesteerd in onderwijspersoneel met eindelijk ook extra’s voor schoolleiders. Dit is een mooi resultaat”, aldus AVS-voorzitter Karin Straus.

De belangrijkste uitkomsten van het onderhandelaarsakkoord zijn:

 • De loonkloof is gedicht voor al het onderwijspersoneel in het po,
  salaristabellen po zijn gelijkgesteld aan salaristabellen vo.
 • Loonsverhoging voor al het onderwijspersoneel, dus ook voor (adjunct-)directeuren.
 • Eindejaarsuitkering wordt verhoogd van 6,3% naar 8,33%.
 • Bindingstoelage hoog (€ 1591,09) voor adjunct-directeuren in A12 en directeuren in D12 en bindingstoelage laag (€ 263,94) voor de overige directiefuncties
 • Extra voor schoolleiders po:
  • Bindingstoelage hoog (i.p.v. laag) voor adjunct-directeuren in hoogste trede van
   schaal 10 of 11 en directeuren in hoogste trede van schaal 11.
  • Arbeidsmarkttoelage van
   • € 1600 bruto per jaar voor adjunct-directeuren in A10 en A11
   • € 800 bruto per jaar voor adjunct-directeuren in A12
   • € 2400 bruto per jaar voor directeuren in D11 en D12
   • € 1200 bruto per jaar voor directeuren in D13.
  • Deze arbeidsmarkttoelage geldt voor 5 jaar en werkt niet door in vakantiegeld en
   eindejaarsuitkering.
 • Voorbeeldfunctieomschrijving op niveau D11 komt te vervallen.
 • In alle nieuwe A en D schalen stijgt het salarisperspectief terwijl je dat hogere perspectief meestal in minder jaren dan nu bereikt (uitzondering A11 en D11)

AVS-voorzitter Karin Straus: “De bindings- en arbeidsmarkttoelage zijn voor de AVS natuurlijk vooral van belang omdat wij het enorme tekort aan schoolleiders in het po zien en willen dat de belangrijke rol die de schoolleider bijvoorbeeld als onderwijskundig leider in de school speelt, erkend en gewaardeerd wordt.”

AVS-voorzitter Karin Straus: “De bindings- en arbeidsmarkttoelage zijn voor de AVS natuurlijk vooral van belang omdat wij het enorme tekort aan schoolleiders in het po zien en willen dat de belangrijke rol die de schoolleider bijvoorbeeld als onderwijskundig leider in de school speelt, erkend en gewaardeerd wordt.”

De Dag van de Leraar vervalt en wordt omgevormd naar extra eindejaarsuitkering van € 275 bruto voor OOP. De arbeidsmarkttoelage VSO vervalt en de garantietoelage wordt aangepast, maar blijft overeind.

Alle directeuren en adjunct-directeuren gaan er op vooruit, met in 2022 minimaal  5 procent tot gemiddeld 9,8 procent. “De nieuwe CAO biedt daarnaast besturen en schoolleiders de gelegenheid om in gesprek te gaan over de functiewaardering. De grootste groep zit nu nog in D11 en D12. Wij vinden dat er, vanwege de cruciale rol, meer schoolleiders po in D13 of soms zelfs in D14 zouden moeten komen. De AVS heeft daarvoor ook voorbeeldbeschrijvingen op de website staan. Het is nu aan de schoolbesturen om hun verantwoordelijkheid te nemen om hier mee aan de slag te gaan.”

Zie ook: Wat betekent dit onderhandelaarsakkoord voor directeuren en adjunct-directeuren in het algemeen?

Functiewaardering

Straus: Deze extra’s die voor schoolleiders zijn afgesproken richten zich op extra’s in de salarisschaal waarop schoolleiders op dit moment zijn ingedeeld. Dat laat onverlet dat ook ik heb gemerkt dat al het werk dat schooldirecteuren in het po op hun bordje hebben liggen, door anderen niet altijd gezien en dus gewaardeerd wordt. Vandaar dat al eerder is afgesproken dat er een onderzoek gedaan wordt of de functiewaarderingsmethode die o.a. in het funderend onderwijs wordt gebruikt, FUWA, wel voldoende recht doet aan de inhoud van het werk van de schoolleider po. Vanuit AVS vinden we het belangrijk dat schoolleiders zich door hun besturen voldoende gewaardeerd voelen. Via onze helpdesk kunnen onze leden ondersteuning vragen als zij de waardering van hun functie met hun werkgever bespreekbaar willen maken.”

Een vergelijking tussen leidinggevende functies in het primair en voortgezet onderwijs gaat in vrijwel alle gevallen mank. Het functiewaarderingssysteem, beter bekend door de benaming FUWA, is zowel in het primair onderwijs als in het voortgezet onderwijs van toepassing. FUWA is gebaseerd op 14 kenmerken waarop je een score van 1-5 kunt krijgen.

Opgeteld leiden deze scores tot een somscore. De somscore van een functie in het primair onderwijs kan gelijk zijn aan de somscore van een andere functie in het voortgezet onderwijs, maar ook vergelijkbaar met functies in andere sectoren waar FUWA gebruikt wordt. Bijvoorbeeld een teamleider of rector VO, maar ook met een manager van een gemeente.

Er loopt momenteel een onderzoek naar FUWA waarin diverse leden van de AVS participeren om te kijken of FUWA voldoende recht doet aan de complexiteit en verantwoordelijkheid van de leidinggevende functie in het PO. De resultaten daarvan komen later dit jaar en voor eventuele aanpassingen is een bedrag van 14 miljoen gereserveerd.

Uitdaging en lange adem

Naast het onderhandelaarsakkoord is vrijdag met oog op de lange termijn ook het onderwijsakkoord ondertekend met een  werkagenda waarin de positie van de schoolleider op meerdere plekken nadrukkelijk benoemd is. Straus: “De komende jaren is de AVS volop betrokken bij de uitwerking van deze agenda, waarbij wij natuurlijk altijd achter, naast en voor onze leden staan.”

Het onderwijs kampt met flinke uitdagingen, zoals de dalende trend in leerlingprestaties, kansengelijkheid, een lerarentekort (9%) en een schoolleiderstekort (12,9%). De AVS heeft zich de afgelopen jaren flink ingespannen om andere sociale partners te overtuigen om, juist vanwege de cruciale rol, extra te investeren in schoolleiders. Eerder werden daarom ook al het rapport Schoolleiders over de Toekomst, actieplan Schooldirecteur Topprioriteit en Staat van de schoolleider gedeeld met politici en sociale partners. Daarnaast werd er actiegevoerd, zoals op het Binnenhof, en werd de positie van schoolleider mede dankzij de AVS ook opgenomen in het regeerakkoord.

Ledenraadpleging en webinar

Volgens het vaste cao-proces vindt er in de komende weken een ledenraadpleging plaats door de sociale partners. Wanneer de PO-Raad en tenminste 2 vakbonden toestemming hebben van hun leden en het bestuur om het onderhandelaarsakkoord om te zetten in een definitief cao-akkoord, is er een nieuwe cao po.

Op dinsdag 26 april en 17 mei organiseert de AVS om 10.00 uur voor leden een webinar om het onderhandelaarsakkoord verder toe te lichten. Eventuele vragen worden hier door de onderhandelaars beantwoord . Ook kunnen er vragen worden gesteld via helpdesk@avs.nl

Download de tekst van de CAO PO 2022

De integrale tekst van de Collectieve Arbeidsovereenkomst 2022 voor het primair onderwijs is hier te downloden: CAO PO 2022