Op dit moment wordt er nog druk onderhandeld over een nieuwe cao. Soms stellen schoolleiders vragen over hoe dit proces precies loopt en wat de positie van de AVS is. Om inzicht te geven in dit proces hebben we de stappen op een rij gezet. Zie ook de infographic.

klik voor een vergroting

De stappen zijn:

 1. De Minister van Onderwijs maakt plannen, die komen in het regeerakkoord (bijvoorbeeld nu het dichten van de loonkloof, of het onderbrengen van VSO bij het VO). De Minister van Financiën bepaalt de begroting en hoeveel geld er komt voor de plannen (het kan dus ook zo zijn dat er te veel plannen zijn voor het beschikbare geld). De PO-Raad krijgt vanuit het ministerie van OCW de referentieruimte door (meestal rond de voorjaarsnota).
 2. De PO-Raad ontvangt de zak met geld en onderhandelt met de vakbonden over de verdeling. De onderhandelingen zijn vertrouwelijk. In elke vergadering maken partijen afspraken over de communicatie.
 3. Vakbonden en PO-Raad (sociale partners) halen input op bij leden
  1. AVS doet o.a. peilingen onder de leden, bevraagt de commissie Arbeidsvoorwaarden en Personeelsbeleid, de e-mailgroep Arbeidsvoorwaarden en Personeelsbeleid, haalt informatie op bij de collega’s van de helpdesk, de adviseurs en de juristen (waarover worden vragen gesteld, wat is er onduidelijk, waarover zijn klachten?) en formuleert mede op grond hiervan een concept-inzet van de onderhandelingen.
 4. Vakbonden en PO-Raad formuleren ieder voor zich een inzet
  1. Het bestuur van de AVS stelt in overleg met de ledenraad de AVS-inzet van de onderhandelingen vast.
 5. Deze inzetbrieven worden door sociale partners met elkaar gedeeld (het moment waarop wordt aan de CAO-tafel bepaald). Sociale partners lobbyen om zoveel mogelijk partijen voor hun plannen/ideeën te winnen. Hierna volgt het onderhandelingsproces.
 1. Als tenminste drie partijen (van de 5), met daarbij in elk geval de PO-Raad, het eens zijn over de verdeling, kan een onderhandelaarsakkoord overeengekomen worden (voor de sector PO is het natuurlijk beter wanneer alle sociale partners het eens zijn over een onderhandelaarsakkoord).
 2. Sociale partners leggen het onderhandelaarsakkoord voor aan hun leden
  1. De AVS legt het onderhandelaarsakkoord (positief of neutraal) voor aan de leden. Zodra de meerderheid van de AVS-leden voor het onderhandelaarsakkoord stemt, mag de AVS CAO-onderhandelaar de nieuwe CAO ondertekenen.
 3. Wanneer de PO-Raad en tenminste 2 andere vakbonden toestemming hebben van hun leden en het bestuur om het onderhandelaarsakkoord om te zetten in een definitief CAO-akkoord is er een nieuwe CAO PO.

Directeuren voelen zich vaak verantwoordelijk voor de hele school en dus ook voor leraren en ondersteuners. Dat is in het verleden ook gebleken. Het is nu van belang dat de andere sociale partners ook inzien dat het investeren in goede schoolleiding zelf de kwaliteit van de hele school en dus ook leraren/onderwijsondersteuners ten goede komt.

Gerelateerd nieuws