Onderwijsakkoord om onderwijs aantrekkelijker te maken

Het Ministerie OCW, PO-Raad, VO-raad, AOb, AVS, CNV en FvOv hebben de handen ineengeslagen om het werken in het funderend onderwijs aantrekkelijker te maken. Naast het onderhandelaarsakkoord is het onderwijsakkoord ondertekend. Het kabinet investeert de komende jaren 1,5 miljard euro in het primair- en voortgezet onderwijs.

Voor het eerst funderend onderwijs, dus primair en voortgezet onderwijs, gezamenlijk en in afstemming. Vanuit het huidige regeerakkoord wordt het arbeidsmarktvraagstuk in het onderwijs op deze manier centraal gesteld en wordt in totaal ruim 1,5 miljard  in de onderwijsarbeidsmarkt geïnvesteerd. Daarmee realiseren werkgevers en werknemers in het primair onderwijs om te beginnen een aanzienlijke verbetering van het loon van de medewerkers. Verder is het akkoord het vertrekpunt voor een werkagenda die de komende jaren samen wordt uitgewerkt en uitgevoerd.

In het onderwijsakkoord komen naast het dichten van de loonkloof ook andere onderwerpen aan bod. Zo komt er een arbeidsmarkttoelage voor scholen met veel kwetsbare leerlingen, een arbeidsmarkttoelage voor schoolleiders en ruimte voor professionalisering van leraren.

  • Actielijn 1: Goed onderwijs en goede professionals;
  • Actielijn 2: Onderwijsarbeidsmarkt en tekortaanpak;
  • Actielijn 3: Optimaliseren bevoegdhedenstelsel.

Vanuit de eerste actielijn worden afspraken gemaakt over goed onderwijs en goede professionals. Hierin worden ook acties ondernomen om de positie en kwaliteit leidinggevenden te versterken, strategisch personeelsbeleid en niet onderwijs gerelateerde ondersteuning te faciliteren. In de tweede actielijn gaat het over de onderwijsarbeidsmarkt en een aanpak van de personeelstekorten, zoals een subsidieregeling voor zij-instroom schoolleiders, betere begeleiding startende schoolleiders en mogelijkheden om onderwijs anders te organiseren. In de derde actielijn gaat het over het optimaliseren bevoegdhedenstelsel.

In mei en juni worden deze actielijnen verder geconcretiseerd. Naast het onderwijsakkoord is voor de korte termijn ook een onderhandelaarsakkoord gesloten voor de CAO PO 2022.