Hieronder zijn de functiebeschrijvingen te downloaden:

Functiebeschrijving adjunct-directeuren-b.pdf

Functiebeschrijving directeuren PO.pdf

Functiebeschrijving D13

Functiebeschrijving D13 Anoniem

Functiebeschrijving directeur basisschool D13 eenpitter

Functiebeschrijving directeur D14 Anoniem

Functiebeschrijving directeur VSO anoniem

Functiebeschrijving IKC-directeur.pdf

Functiebeschrijving onderwijsassistent A.pdf

Functiebeschrijving onderwijsassistent B.pdf

Functieomschrijving directeur eenpitter-v2.pdf

Functieomschrijving onderwijsassistent C.pdf

Functiebeschrijving Conciërge onderhoudsmedewerker A

Functiebeschrijving Conciërge onderhoudsmedewerker B

Functiebeschrijving Gedragswetenschapper

Functiereeks leraren primair onderwijs

Kenmerken met scoretoelichtingen FUWA-PO

Toelichting op de lerarenfuncties in het primair onderwijs

Functiebeschrijving Logopedist

Functiebeschrijving Medewerker administratief en secretarieel A

Functiebeschrijving Medewerker administratief en secretarieel B

Functiebeschrijving Medewerker administratief en secretarieel C

Functiebeschrijving Staffunctionaris beleid en advies A

Functiebeschrijving Staffunctionaris beleid en advies B

Functiebeschrijving Stafmedewerker B

Functiebeschrijving Stafmedewerker A

Functiebeschrijving Leraarondersteuner B

Functiebeschrijving Leraarondersteuner A

Toelichting voorbeeldreeks directiefuncties primair onderwijs.pdf

Toelichting functiereeks onderwijsassistenten.pdf

Voorbeeldfunctie bovenschools directeur.pdf

Voorbeeldfunctie directeur samenwerkingsverband.pdf

De 10 van de AVS (poster A4)

De 10 van de AVS (poster A3)