Melding ongeoorloofd verzuim niet nodig

Scholen hoeven geen verzuimmeldingen te doen zolang de scholen zijn gesloten in verband met het coronavirus. Ook niet wanneer er afstandsonderwijs wordt aangeboden en een leerling het programma niet volgt. Verzuim mag wel gemeld worden als dat in het belang van de leerling is.

Bijvoorbeeld voor kwetsbare leerlingen of leerlingen voor wie er thuis geen veilige basis is, kan de school wel, na overleg met de leerplichtambtenaar, een melding van verzuim geven. Hiervoor gebruik je de verzuimsoort ‘overig verzuim’. De leerplichtambtenaar kan dan samen met de school bepalen welke maatregelen gewenst zijn om het volgen van onderwijs te stimuleren.

Meer informatie is te lezen op de website van DUO (onder ‘Verzuim’).

Links