Lees ook

  • Minister wil aanscherping verzuimaanpak. Wat vind jij?

    In zijn brief aan de Tweede Kamer van 15 juli jl. schrijft minister Wiersma dat hij nieuwe wetgeving in stelling brengt voor het terugdringen van langdurig schoolverzuim door de aanscherping van het verzuimbeleid. Wat verandert er door deze wet? De wijze van het registreren van verzuim wordt eenduidig;Samenwerkingsverbanden Passend onderwijs worden beter toegerust om verzuim tegen te gaan; enHet onderwijskundig perspectief wordt verplicht betrokken bij de afgifte van een vrijstelling op...

  • Wiersma wil haast maken met verbeteraanpak Passend onderwijs

    Minister Wiersma wil de verbeteraanpak Passend onderwijs en de ontwikkeling naar inclusiever onderwijs versnellen. Ook wil hij het registreren van verzuim vergemakkelijken en een plan voor hoogbegaafden leerlingen ontwikkelen. In het Kamerdebat op 30 maart sprak hij met de Vaste Kamercommissie OCW over zijn plannen en deed hij een aantal toezeggingen. Aanleiding voor het debat was de voortgangsrapportage Passend onderwijs en de verzuimbrief. De minister wil de verbeteraanpak Passend...

  • Register Onderwijsdeelnemers sluit op 6 december

    Op 6 december 2021 sluit het huidige Register Onderwijsdeelnemers (ROD, voorheen BRON). Dit is nodig om in januari 2022 het vernieuwde ROD voor po in gebruik te kunnen nemen. Scholen kunnen nog tot maandag 6 december, 18.00 uur leerlinggegevens uitwisselen. Daarna worden de gegevens uit het huidige ROD overgezet naar het vernieuwde ROD. In de 1e weken van 2022 sluiten alle po-scholen aan op het nieuwe ROD. Verzuimmeldingen Tijdens de sluiting is het alleen mogelijk verzuim te melden...

Al het nieuws over schoolverzuim