Handreiking aanwezigheidsbeleid

Vorig jaar schreven we al over de plannen van de minister om scholen te laten toewerken naar aanwezigheidsbeleid in plaats van verzuimbeleid. Voor scholen die hiermee alvast aan de slag willen, heeft Ingrado een handreiking geschreven en een checklist opgesteld (zie downloads).

De handreiking bestaat uit drie delen. Het eerste deel bestaat uit een theoretische onderbouwing van het belang van aanwezigheid van leerlingen op de school. Vervolgens krijg je tips en aanbevelingen om tot een goede aanwezigheidsregistratie te komen en deze te gebruiken. Ten slotte vind je praktische voorbeelden van rapportages voor scholen. De losse checklist is beschikbaar voor het toetsen of opstellen van het beleid op aanwezigheid.

Registratie

Goed zicht op de aanwezigheid van leerlingen begint bij een goede registratie. Een goede registratie alleen volstaat niet. Het is van belang dat de juiste informatie in de registratie terechtkomt en dat deze goed wordt verwerkt. Dat vraagt ook om heldere afspraken met alle betrokkenen. De handreiking en de checklist helpen hierbij.

Link

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden