Op 20 procent van de basisscholen kwamen afgelopen week alle leerlingen op school. Het merendeel miste gemiddeld 11 leerlingen, zo’n 4 procent van het totaal aantal leerlingen op school. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder 672 schooldirecteuren. Voorzitter Petra van Haren lichtte vanmorgen deze peilingsuitslag toe in het programma Spraakmakers op Radio 1.

Vaak ontbraken de kinderen op school vanwege reguliere ziekten zoals koorts (35%), dat ze tot de risicogroep (24%) behoren, besmet zijn (7%) of er een besmetting in het gezin is. Sinds september moeten kinderen ook met milde (verkoudheids)klachten naar school. “Een heel klein deel wordt nog steeds uit voorzorg thuis gehouden, maar we zien dat op vrijwel alle scholen kinderen met milde klachten gewoon komen”, zegt AVS-voorzitter Van Haren.

Thuisonderwijs vraagt aandacht
Op zeker driekwart van de scholen ontvangen afwezige leerlingen thuisonderwijs, tenzij leerlingen echt ziek zijn. Op 18 procent van de scholen is er geen thuisonderwijs. Wel zijn vrijwel overal alle leerlingen in beeld. Van Haren: “Natuurlijk doen scholen enorm hun best om thuisonderwijs te organiseren. Door het personeelstekort, het griepseizoen en alle door corona afwezige leraren moeten scholen al enorm hun best doen om de reguliere lessen te organiseren. Om daarnaast ook nog het thuisonderwijs te organiseren, is dan wel een grote uitdaging”.

Niveau veelal gelijkgebleven, hier en daar grotere achterstanden
Op 81 procent van de scholen is er, al dan niet door middel van e-toetsen, zicht op het niveau van de leerlingen. Dat beeld laat zien dat het niveau van 74 procent van de leerlingen gelijk is gebleven sinds COVID-19, daarvan had 17 procent al wel een achterstand voor de uitbraak van het virus. 14 procent heeft een achterstand opgelopen en zo’n 10 procent van de leerlingen ging juist sneller. “Schoolleiders doen met hun teams enorm hun best op achterstanden te beperken en in te lopen. Als kinderen een achterstand hebben opgelopen is dat vaak een kleine achterstand, soms een grote achterstand die met ondersteuning is in te halen, maar er zijn ook kinderen waarbij de achterstand zo groot is dat het moeilijk is om die in te halen”, aldus Van Haren. “Gelukkig hebben veel scholen al gebruik gemaakt van de subsidieregeling om achterstanden aan te pakken”, zegt de AVS-voorzitter.

Volgens de Algemene Vereniging Schoolleiders zouden er meer lange termijn investeringen moeten worden gedaan door de landelijke politiek om het niveau omhoog te krijgen.

Meeste scholen missen leraren
In totaal moest 81 procent van de scholen afgelopen week een of meerdere leraren missen, omdat ze in de risicogroep vallen (13 procent), positief hadden getest (7 procent). Veelal ontbraken leraren vanwege reguliere ziekte of een besmet gezinslid, maar heel vaak moesten de leraren nog altijd lang wachten op een test- of testuitslag. Ongeveer een kwart van de leraren kon door de schoolleiders worden ingezet voor thuisonderwijs.

Zeker in een tijd waarin het onderwijs door het personeelstekort al onder druk staat, laat de corona-gerelateerde afwezigheid zich voelen. “Tien procent van scholen begon dit jaar al met een tekort en dat zorgt in een normaal griepseizoen al voor problemen. Tel daar alle afwezigen die in een risicogroep vallen en mensen met coronaklachten bij op, dan snap je dat schoolleiders dagelijks tegen uitdagingen aanlopen”, zegt Van Haren. “Schoolleiders willen dat scholen open kunnen blijven en onderwijs kan doorgaan. Het blijft echter te vaak een dagelijkse puzzel om de bezetting rond te krijgen. Als het testen lang duurt of de uitslag niet op tijd komt, dan ontkom je er bijna niet aan om klassen naar huis te sturen”.

Testen moet nog beter
Een meerderheid van de schoolleiders is nog niet tevreden met de huidige voorrangsregeling voor het testen. “Na een moeizame start komt de voorrangregeling wat beter op gang, maar het is nog niet goed genoeg. Het telefoonnummer bleek soms slecht bereikbaar, leraren konden niet dezelfde dag terecht en de uitslag kwam niet op tijd. Dat moet echt beter, want dat helpt om zoveel mogelijk klassen op school te ontvangen”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren. Ondanks de nodige uitdagingen is 71 procent van de schoolleiders tevreden met het onderwijs dat ze nu kunnen bieden.

Gerelateerd nieuws