Een meerderheid van de schoolleiders is niet tevreden met de huidige voorrangsregeling voor het testen. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder 642 schooldirecteuren. “Na een moeizame start komt de voorrangregeling wat beter op gang, maar het is nog niet goed genoeg. Het telefoonnummer bleek soms slecht bereikbaar, leraren konden niet dezelfde dag terecht en de uitslag kwam niet op tijd. Dat moet echt beter”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren. Desondanks is 71 procent van de schoolleiders tevreden met het onderwijs dat ze nu kunnen bieden.

Zeker in een tijd waarin het onderwijs door het personeelstekort al onder druk staat, laat de corona-gerelateerde afwezigheid zich voelen. “Schoolleiders willen dat scholen open kunnen blijven en onderwijs kan doorgaan. Het blijft echter te vaak een dagelijkse puzzel om de bezetting rond te krijgen. Als het testen lang duurt of de uitslag niet op tijd komt, dan ontkom je er bijna niet aan om klassen naar huis te sturen”, aldus Van Haren. 

Weinig besmetting

In de afgelopen week lieten in gemiddeld 15% van de schoolteams leerkrachten zich testen. Van alle geteste medewerkers bleek slechts 3,5% positief. Het nog lage aantal positief geteste medewerkers in het basisonderwijs in combinatie met toepassen van de richtlijnen en protocollen lijkt recht te doen aan de insteek van het RIVM dat de mate van besmetting in de basisscholen laag is. Toch kunnen leraren in afwachting van de test of uitslag niet voor de klas. Landelijke cijfers laten zien dat er de afgelopen week in totaal er 13 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 11 jaar besmet zijn op ‘school en kinderopvang’. Het allergrootste deel van de mensen in Nederland loopt een besmetting op in de huiselijke sfeer en het aantal besmettingen dat te herleiden is naar scholen is relatief laag.

Meeste leraren op school

In totaal moest 80 procent van de scholen afgelopen week een of meerdere leraren missen. Veruit de meeste leraren ontbreken omdat ze wachten op een test- of testuitslag. Veel leraren vanwege reguliere ziekte of een besmet gezinslid en sommige leraren ontbreken omdat ze in de risicogroep vallen of positief waren getest. Ongeveer een kwart van de leraren kon door de schoolleiders worden ingezet voor thuisonderwijs. Van Haren: “Om het onderwijs te kunnen blijven garanderen moet het testen nog beter. Het telefoonnummer moet beter bereikbaar zijn en zowel de test en uitslag zo snel mogelijk bekend zijn”.

Bekijk ook eerdere peilingen

Gerelateerd nieuws