In het aankomend schooljaar 2020-2021 is handhaving van de leerplicht in po- en vo-scholen weer mogelijk. Dit geldt ook voor leerlingen die thuis zijn omdat zij of familieleden behoren tot de risicogroep, maar het aangeboden programma van school niet volgen. In samenwerking met het ministerie van OCW heeft Ingrado gewerkt aan een stappenplan voor het opstarten van handhavend optreden door de leerplichtambtenaar.

In dit stappenplan is beschreven in welke situaties handhaving vanaf nu weer mogelijk is. Iedereen heeft kunnen wennen aan het feit dat de school weer open is. De leerplichtambtenaar werkt volgens de MAS. Dit betekent dat hij een onderzoek instelt en aan de hand daarvan bepaalt welke route wordt ingezet. Dit geldt dus ook voor:  kinderen of jongeren met een kwetsbare gezondheid; kinderen of jongeren met familieleden met een kwetsbare gezondheid; ouders of leerlingen met corona-angst. Zij moeten het door de school aangeboden onderwijsprogramma (waarbij al dan niet sprake is van afstandsonderwijs als maatwerkoplossing) volgen.

Ingrado, de vereniging van leerplichtambtenaren, heeft een handige infographic gemaakt waarin het stappenplan handhavend optreden wordt uitgelegd.

Meer informatie bij AVS Helpdesk: helpdesk@avs.nl, tel. 030-2361010.

Links

Gerelateerd nieuws