Lees ook

  • Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen

    Op 1 februari 2021 treedt de Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen ook in werking in het basisonderwijs. Doelstelling van dit wetsvoorstel is het mogelijk maken dat scholen die aantoonbaar op voldoende belangstelling van ouders en leerlingen kunnen rekenen meer dan nu het geval is ook daadwerkelijk voor bekostiging in aanmerking kunnen komen. Vanaf 1 juni 2021 kunnen initiatiefnemers via de vernieuwde stichtingsprocedure een school starten. Het voorstel heeft twee primaire doelstellingen. Ten...

  • Internetconsultatie wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen

    De onderwijsinspectie gaat in het kader van de wet Meer Ruimte voor Nieuwe scholen vanaf komend voorjaar de te verwachten onderwijskwaliteit van nieuwe scholen toetsen. Hiervoor is een conceptadvieskader opgesteld waar iedereen tot 17 september 2020 op kan reageren via een internetconsultatie. Via de internetconsultatie kunnen het onderwijsveld en andere belanghebbenden hoofdstuk 3 en 4 van het advieskader voor definitieve vaststelling bekijken en daar feedback op geven. In de consultatie...

  • Wetvoorstel Ruimte voor Nieuwe Scholen door Eerste Kamer aangenomen

    De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen. De nieuwe procedure voor de start van een nieuwe school zal naar verwachting vanaf volgend schooljaar ingaan. Iedereen is in Nederland vrij om een school op te richten. Deze vrijheid van onderwijs (artikel 23 Grondwet) biedt ouders en leerlingen de mogelijkheid om een school te kiezen die bij hen past. Met de nieuwe wet wordt de stichtingsprocedure voor het oprichten van een nieuwe school aangepast. Het gaat...

Al het nieuws over stichten nieuwe scholen