Lees ook

 • Worstelen met functieveranderingen

  Scholen krimpen, schoolbesturen bezuinigen. Vaak heeft dat consequenties voor de functie van de schooldirecteur. Dus ook voor zijn of haar arbeidsvoorwaarden. Schoolbesturen en schooldirecteuren worstelen er dikwijls mee. In tijden van krapte zoeken schoolbesturen naar besparingen, onder meer door te schuiven met directeuren. Een schooldirecteur krijgt bijvoorbeeld meerdere scholen onder zich, de functie van adjunct-directeur verdwijnt, een schooldirecteur wordt locatieleider en is alleen nog...

Veelgestelde vragen: Vragen

 • Wanneer vindt Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO) plaats?

  Bij krimp van het leerlingenaantal, om bedrijfseconomische redenen of het fuseren van scholen kan dit gevolgen hebben voor de werkgelegenheid.

  Bij invoering van de CAO PO 2019 – 2020 geldt alleen nog werkgelegenheidsbeleid. Het bepaalde in Hoofdstuk 10 is van toepassing.

  Gaat dat door omstandigheden niet lukken om de werkgelegenheid te garanderen, dan dient het schoolbestuur hierover Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO) te voeren. Hiervoor moeten de vakbonden AOb/FNV Overheid, AVS, CNV Onderwijs, onderdeel van CNV Connectief en FvOv uitgenodigd worden.

  Tijdens het DGO beschrijft het bestuur de problemen en wordt bepaald of er een sociaal plan moet komen. Is dat het geval, dan wordt dit opgesteld in verschillende fases. De eerste fase is de vrijwillige fase. Namens het bestuur worden middelen beschikbaar gesteld om reductie van het personeelsbestand te bewerkstelligen. Als het eindresultaat niet het gewenste effect heeft, dan worden afspraken gemaakt in gedwongen fasen.

  Het voeren van DGO is een voorwaarde van het Participatiefonds.